CHÀO KÍNH (Bậc Hướng Thiện)

CHÀO KÍNH

  I. Giới thiệu
GĐPT dùng ấn Cát Tường (ấn Tam Muội) để chào nhau và chỉ chào khi mặc đồng phục. Ngày trước, Đức Phật thường dùng ấn này để phóng hào quang cứu độ chúng sanh.

II. Ý nghĩa
Chào bằng ấn Cát Tường để biểu lộ tinh thần đoàn kết, tinh thần kỷ luật và sự hòa hợp của tổ chức GĐPT. Ngoài ra, chào theo cách này còn có mục đích nhắc nhỡ chúng ta lắng lòng cho trong sạch giữ vững niềm tin Phật, nhớ lời Phật dạy.

III. Cách bắt ấn
– Người chào đứng thẳng, mặt hướng về người mình chào.
– Tay phải gập lại, cánh tay song song với thân người, lòng bàn tay hướng về phía trước, cùi chỏ sát thân người và ngang hàng với tầm lưng.
– Các ngón tay khép vào nhau, ngón tay cái đè lên ngón áp út, mũi bàn tay ngang tầm vai.
– Tay trái xuôi theo người.
 
IV. Các cách chào kính
1. Chào nhau khi gặp mặt lần đầu tiên trong ngày, người nhỏ chào người lớn trước.
2. Khi đi từng đoàn gặp anh chị Trưởng chỉ người hướng dẫn chào mà thôi.
3. Khi gặp đám tang tất cả đều chào một lần.
4. Khi chào cờ Đoàn chào một lần.
5. Khi gặp chư Tăng Ni chắp tay vái chào, đi từng đoàn người hướng dẫn chào chư Tăng Ni.
6. Khi gặp quý Bác Phật Tử lớn tuổi, anh chị Trưởng mặc thường phục vòng tay cuối đầu chào.
7. Giữ yên lặng trong khuôn viên chánh điện Chùa để tỏ lòng thành kính.
 
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. GĐPT dùng ấn Cát tường để chào nhau có ý nghĩa gì?
2. Khi các đoàn viên trong GĐPT chào nhau thì dùng ấn Tam Muội. Điều đó có đúng không, vì sao?

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.