DÂNG HƯƠNG HOA CÚNG PHẬT (Bậc Hướng Thiện)

DÂNG HƯƠNG HOA CÚNG PHẬT

I. CÚNG PHẬT
Nói đầy đủ là cúng dường Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng.
1. Ý nghĩa về cúng Phật:
Mặc dù Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt lâu rồi nhưng chúng ta bao giờ cũng xem Ngài như còn tại thế mà lễ bái cúng dường để quyết noi theo bước chân Ngài.
2. Về Sự, phải cúng Phật với những gì ?
Về hình tướng bên ngoài, khi cúng Phật nên dùng:
– Hương: phải thơm, mỗi bàn chỉ 1 cây.
– Hoa: phải tươi, cắm cẩn thận, thay nước luôn.
– Trái: phải tốt tươi, vừa chín tới, sắp lên đĩa cho cân đối.
– Đèn: luôn thắp đèn dầu hỏa nhỏ trên bàn Phật và các bàn.Chỉ khi nào lễ cúng, tết tư mới thắp nến.
– Nước: Các chén nước trong phải thật tinh khiết, có nắp đậy.
3. Về Lý, phải cúng Phật những gì ?
 Về phương diện lý, phải dùng năm món diệu hương để cúng Phật:
– Giới hương: Trì giới trang nghiêm, thanh tịnh.
– Định hương: làm cho tâm tư lắng xuống, không vọng động.
– Huệ hương: luôn lưu tâm vào 3 món sáng tỏ (văn – tư – tu) và xiển dương giáo lý Phật Đà.
– Giải thoát hương: phá trừ ngã chấp, thoát ly khỏi vòng sinh tử, luân hồi.
– Giải thoát tri kiến hương: Luôn quán Pháp cũng như Ngã đều không có thật để được giải thoát khỏi sự chấp pháp.
4. Cúng dường Pháp bảo:
– Học kinh, luật, luận và nghiên cứu giáo lý nhà Phật.
– Hoằng pháp lợi sanh.
– Ấn tống hoặc xuât bản kinh điển.
5. Cúng dường Tăng bảo:
Những vị Tăng, Ni chân chính lấy giới luật làm đầu, là người thay mặt Như Lai hoằng dương chánh pháp. Các vị ấy suốt đời lấy giáo pháp là nhà (chung thân dĩ pháp vi gia). Chúng ta phải cúng dường tài vật để chư vị có điều kiện sinh hoạt Phật sự.

II. THỰC HÀNH DÂNG HƯƠNG HOA CÚNG PHẬT
– Trong gia đình nên thiết bàn Phật để lễ bái cúng dường Ngài, tập cho mọi thành viên sống đời sống hiền lương, đạo vị.
– Hàng ngày chăm sóc bình hoa, đĩa quả và thắp hương cúng Phật (các em dùng 5 phút đứng trước bàn Phật để bạch Phật: con làm theo lời Phật dạy: không làm các việc ác, chỉ làm các điều lành, con nguyện luôn giữ tâm, ý trong sạch…)

III. KẾT LUẬN
Trong các nhân lành, không có nhân lành nào thù thắng hơn là nhân “Thờ Phật, lạy Phật và cúng dường Tam Bảo”.

CÂU HỎI ÔN TẬP:
1. Cúng Phật nói đầy đủ là gì ?
2. Nêu ý nghĩa về cúng Phật.
3. Về Sự, phải cúng Phật với những gì?
4. Về Lý, phải cúng Phật với những gì?
5. Hằng ngày em chăm sóc bàn Phật như thế nào?
6. Nêu sự ích lợi của bản thân khi lễ Phật mỗi ngày.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.