TT.Huế: Ngày đầu tiên của trại Huyền Trang – Khoá VIII năm 2012 tại Chùa Tường Vân

Đúng 6h30 ngày 16/06/2012, Huynh trưởng trại sinh toàn tỉnh đã vân tập về chùa Tường Vân để tham dự trại. Trong đợt 1 này Huynh trưởng trại sinh không dựng trại chỉ đến tập trung học tập và đi thực tập giảng dạy, sinh hoạt tại 6 đơn vị GĐPT trong thành phố Huế.
Tham dự trại có 52 trại sinh của 8 Huyện, Thị xã, Thành phố, trại sinh nhỏ nhất 25 tuổi, trại sinh lớn nhất 81 tuổi. Trong đợt 1 này các trại sinh sẽ được BQT cho đi thực tập tại các đơn vị và trưa hôm qua đã cho các trại sinh bốc thăm bài dạy, bậc dạy do 6 đơn vị gửi lên để các Huynh trưởng trại sinh soạn giáo án cho đợt thực tập chiều nay (17/06/2012).
Ngày 16/06/2012 các trại sinh đã được học 5 khoá với Đại đức Thích Nhật Tuệ và các anh chị trong Ban Giảng Huấn do Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế mời giảng dạy.
* Danh sách BQT và thời khoá biểu huấn luyện trại Huyền Trang khoá VIII:


 

 

 

DANH SÁCH BAN QUẢN TRẠI TRẠI HUẤN LUYỆN

HUYNH TRƯỞNG CẤP II HUYỀN TRANG – KHÓA VIII NĂM 2012

TẠI CHÙA TƯỜNG VÂN – THÀNH PHỐ HUẾ

 

1.  TRẠI TRƯỞNG:

         HTr Cấp Tấn   Tâm Quỳ                             Trần Thúc Phúc        (UV Nghiên Huấn)

2.  TRẠI PHÓ:

         HTr Cấp Tấn   Tâm Chiếu                         Trần Thị Hạnh           (UV Từ Thiện Xã Hội)

3.  TRẠI PHÓ ĐIỀU HÀNH:

         HTr Cấp Tín    Tâm Quả                             Hà Văn Tám               (UV Ban nghiên huấn)

4.  TRẠI PHÓ TỔ CHỨC:

         HTr Cấp Tín    Nguyên Hoa                        Bùi Thị Ngọc Điểm    (UV Ban Từ Thiện Xã Hội)

5.  THƯ KÝ TRẠI:

         HTr Cấp Tín    Quảng Vi                            Đặng Duy Trường     (UV Ban Nghiên Huấn)

         HTr Cấp Tập   Quảng Tâm                       Tôn Thất Kỳ Văn         (GĐPT An Hoà)

6.  THỦ QUỸ TRẠI:

         HTr Cấp Tín    Quảng Trực                       Lý Tiểu Nhi                (UV Thiếu nữ)

7.  QUAN SÁT VIÊN:

         HTr Cấp Tín    Nguyên Quân                    Trần Hữu Cửu           (UV Thiếu Nam)

         HTr Cấp Tấn   Nguyên Khánh                  Nguyễn Thị Mừng    (GĐPT Dương Chánh)

         HTr Cấp Tín    Quảng An                          Nguyễn Đắc Thái      (GĐPT Thiên Hương)

8.  Y TẾ TRẠI:

         HTr Cấp Tấn   Tâm Chiếu                        Trần Thị Hạnh          (UV Từ Thiện Xã Hội) – Kiêm

THỜI KHÓA BIỂU HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
HUYỀN TRANG KHÓA VIII – NĂM 2012
TẠI CHÙA TƯỜNG VÂN – THÀNH PHỐ HUẾ
(Đợt 1: từ 07h00 ngày 16/06/2012 đến 18h00 ngày 17/06/2012)
 
Ngày 16 tháng 06 năm 2012
THỜI GIAN NỘI DUNG Phụ trách
07h00 – 08h00   Tập trung làm thủ tục nhập trại BQT
08h10 – 08h40   Sinh hoạt Đoàn – Lập Hội Đồng trại sinh A.Tám + TK trại
08h50 – 10h10 Khóa 1: Cuộc đời và sự nghiệp của Pháp sư Huyền Trang ĐĐ Thích Nhật Tuệ
10h20 – 11h40   Tập trại ca: “HUYỀN TRANG” A. Nguyễn Đắc Thái
12h00 – 13h15   Cơm trưa – Nghỉ  
13h30 – 14h50 Khóa 2: Ý nghĩa và tinh thần trại Huyền Trang A. Trần Thúc Phúc
15h00 – 16h40 Khóa 3: Liên Đoàn trưởng – Liên Đoàn phó (vai trò, trách nhiệm) A. Phùng Hữu Huy
16h50 – 18h00 Khóa 4: Tổ chức các lễ lượt trong Gia đình Phật tử (Lễ chính thức – Lễ phát nguyện cài Huy hiệu Hoa Sen – Lễ Hiệp kỵ). A. Đặng Đức Tuệ
18h10 – 19h00   Cơm chiều – Nghỉ  
19h10 – 20h40 Khóa 5: Văn nghệ – Lửa trại – Sân khấu A. Lê Quang Cự
20h50 – 21h30   Sinh hoạt – Thảo luận kỷ yếu Hội đồng trại sinh
21h50   Tịnh Nghỉ  
Ngày 17 tháng 06 năm 2012
04h00 – 04h30   Báo thức – Vệ sinh cá nhân BQT
04h30 – 04h45   Thể dục Hội đồng trại sinh
05h00 – 05h45   Lễ Phật – Lễ Đoàn – Câu chuyện dưới cờ BQT
06h00 – 06h15   Điểm tâm  
06h20 – 07h40 Khóa 6: Tổ chức thi vượt bậc cho Đoàn sinh A. Trần Hữu Cửu
07h50 – 09h10 Khóa 7: Tổ chức các trại Liên đoàn (Trại hè – Trại Công tác       xã hội  – Trại du khảo) A. Tôn Thất Kỳ Văn
09h20 – 10h30 Khóa 8: Ý nghĩa chia ngành (các ngành trong GĐPT) A. Nguyễn Đắc Thái
10h40 – 11h30 Khóa 9: Soạn chương trình tu học cho đơn vị GĐPT A. Nguyễn Viết Kế
11h35 – 11h55   Sinh hoạt Hội đồng trại sinh
12h00 – 13h15   Cơm trưa – Nghỉ  
13h00 – 16h00   Thực tập: Điều hành một đơn vị GĐPT
(An Hoà, An Lạc, Dương Biều
Thành Nội, Thiên Hương, Thuận Hoá)
BQT
16h15 – 17h40   Sinh hoạt Hội đồng trại sinh
18h00   Dây thân ái  

THỜI KHÓA BIỂU HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG

HUYỀN TRANG KHÓA VIII – NĂM 2012

TẠI CHÙA TƯỜNG VÂN – THÀNH PHỐ HUẾ

(Đợt 2: từ 07h00 ngày 22/06/2012 đến 06h00 ngày 25/06/2012)

 

Ngày 22 tháng 06 năm 2012
THỜI GIAN NỘI DUNG Phụ trách
07h00 – 07h50   Tập trung – Dựng lều BQT
08h00 – 08h50   LỄ KHAI MẠC (Có chương trình riêng) BQT
09h00 – 10h30 Khóa 10: Bát quan trai giới ĐĐ. Thích Tâm Phương
10h40 – 12h00   Thực hành nghi thức quá đường ĐĐ. Thích Tâm Phương
12h10 – 13h15   Nghỉ trưa  
13h30 – 15h00 Khóa 11: Báo chí trong GĐPT A. Nguyễn Việt Dũng
15h10 – 16h40 Khóa 12: Trại Đội – Chúng – Đàn A. Trần Hữu Cửu
16h50 – 17h50   Sinh hoạt Hội đồng trại sinh
18h00 – 18h50   Cơm chiều – Nghỉ  
19h10 – 20h20 Thảo luận: Trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật điều hành một đơn vị GĐPT BQT
20h30 – 21h00   Sinh hoạt Hội đồng trại sinh
21h30   Tịnh nghỉ  
Ngày 23 tháng 06 năm 2012
04h00 – 04h30   Báo thức – Vệ sinh cá nhân BQT
04h30 – 04h45   Thể dục Hội đồng trại sinh
05h00 – 05h45   Lễ Phật – Lễ Đoàn – Câu chuyện dưới cờ BQT
06h00 – 06h15   Điểm tâm  
06h30 – 08h00 Khóa 13: Tổ chức và quản trị một đơn vị GĐPT A. Phùng Hữu Huy
08h10 – 09h40 Khóa 14: Tổ chức triển lãm A. Nguyễn Việt Dũng
10h00 – 11h30 Thảo luận: Làm thế nào để xây dựng một GĐPT vững mạnh BQT
12h00 – 13h15   Cơm trưa – Nghỉ  
13h30 – 15h00 Khóa 15: Lập kế hoạch cho chương trình trại Gia đình A. Nguyễn Hữu Hùng
15h10 – 16h30 Khóa 16: Vạch chương trình sinh hoạt của đơn vị GĐPT C. Minh Nguyệt
16h40 – 18h00 Khóa 17: Trình bày một bản báo cáo đơn vị A. Đặng Phước Lợi
18h10 – 19h10   Cơm chiều – Nghỉ  
19h20 – 20h30   Thực hành Sổ tức quán HT. Thích Chơn Tế
20h40 – 21h15   Sinh hoạt Hội đồng trại sinh
21h30   Tịnh Nghỉ  
Ngày 24 tháng 06 năm 2012
THỜI GIAN NỘI DUNG Phụ trách
04h30 – 05h45   Báo thức – Vệ sinh cá nhân BQT
04h50 – 05h15   Thể dục Hội đồng trại sinh
05h20 – 06h00   Lễ Phật – Lễ Đoàn – Câu chuyện dưới cờ BQT
06h10 – 06h25   Điểm tâm  
06h30 – 08h00 Khóa 18: Tủ sách GĐPT – Đoàn quán GĐPT C. Trần Thị Hạnh
08h10 – 09h50 Khóa 19: Thực hiện các loại sổ sách trong GĐPT A. Đặng Duy Trường
10h00 – 11h30 Khóa 20: Vạch chương trình cho một buổi Lễ Chính thức hay Chu niên đơn vị A. Hà Văn Tám
12h00 – 13h15   Cơm trưa – Nghỉ  
13h30 – 14h20   ÔN TẬP BQT
14h30 – 15h30   KHẢO SÁT MÃN KHÓA BQT
15h40 – 16h40   Sinh hoạt – Kiểm điểm trại Hội đồng trại sinh
16h50 – 18h00   Chuẩn bị Lửa trại Hội đồng trại sinh
18h10 – 19h10   Cơm chiều – Nghỉ  
19h30 – 21h30   LỬA TRẠI Hội đồng trại sinh
22h00   Tịnh nghỉ  
Ngày 25 tháng 06 năm 2012
04h00 – 04h15   Báo thức – Vệ sinh cá nhân BQT
04h30 – 05h20   LỄ PHÁT NGUYỆN BQT
05h30 – 05h50   Điểm tâm  
06h00   Họp chung – Hạ lều – Bế mạc – Dây thân ái BQT

Sau đây là một số hình ảnh của ngày đầu tiên:

Tiếp nhận trại sinh

Thành lập và ra mắt Hội đồng Trại sinh.

Khoá học đầu tiên với Đại Đức Thích Nhật Tuệ – UV Ban Hoằng Pháp

Khoá học thứ 2 với HTr cấp Tấn Tâm Quỳ – Trần Thúc Phúc (Trại trưởng)

Khoá học thứ 3 với HTr cấp Tấn Nguyên Chương – Phùng Hữu Huy (Phó thường trực Phân Ban HD)

Tập Trại ca
với HTr Quảng An – Nguyễn Đắc Thái (Quan sát viên)

Khoá 4 với HTr Nguyên Nhơn – Đặng Đức Tuệ (GĐPT Dương Biều)

Khoá 5 với HTr Tâm Chánh – Lê Quang Cự (UV Văn nghệ)

Đại Đức Thích Tâm Phương – Trưởng Ban Đại diện Phật Giáo huyện A Lưới thăm động viên BQT

Các HTr trại sinh tranh thủ giờ nghỉ để soạn giáo án cho đợt thực tập

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.