TT.Huế: Thông báo mở các trại Huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang – A Dục – Lộc Uyển năm 2012

I. Trại Huynh trưởng Cấp 2 – Huyền Trang VIII:
Sẽ được tổ chức:

Địa điểm
: Chùa Tường Vân- Huế.

Thời gian:

Đợt 1: Từ 07 giờ ngày 16/6 đến 18 giờ ngày 17/6/2012.
Đợt 2: Từ 07 giờ ngày 22/6 đến  06 giờ ngày 25/6/2012.

Điều kiện dự trại:

Tuổi tối thiểu là 25 tuổi ( sinh năm 1987 trở về trước)
Đã trúng cách trại A Dục sau 3 năm.
Đã trúng cách bậc Định.
Đã thọ cấp Tập.

Lệ phí:         

Mỗi trại sinh đóng cả 2 đợt là 120.000đ để chi phí: phạn phí, trại phí  và tài liệu.
Các Huynh trưởng có đủ điều kiện dự trại phải nạp đơn xin đăng lý tham dự trại tại văn phòng Phân Ban hướng dẫn đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2012.
Đối với các trại sinh Huyền Trang trước đây chưa trúng cách, có thể đăng ký dự thi mãn khóa trại. Trong thời gian trại có thể đến dự thính.

II. Trại Huynh trưởng Cấp 1 – A Dục: Ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên- Huế sẽ mở 3 trại:

  • Trại A Dục 30: Sẽ được mở tại NPĐ Sơn Thủy, huyện A Lưới.
Thời gian từ 13h giờ ngày 13/7 đến 06 giờ ngày 18/7/2012.
  • Trại A Dục 31: Sẽ được mở tại huyện Phong Điền.
Thời gian từ 07 giờ ngày 20/7 đến 06 giờ ngày 25/7/2012.
  • Trại A Dục 32: Sẽ được mở tại huyện Phú Lộc.
Thời gian từ 07 giờ ngày 26/7 đến 06 giờ ngày 31/7/2012.

Điều kiện dự trại:

Tuổi tối thiểu là 21 (sinh năm 1991 trở về trước)
Đã trúng cách trại Lộc Uyển sau 2 năm.
Đã trúng cách bậc Trì.
Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt (có GĐ xác nhận ở đơn xin học trại)

III. Trại huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển:
Sẽ được mở 5 trại tại các địa điểm sau:

  • Trại Lộc Uyển 46: Mở tại NPĐ Sơn Thủy, huyện A Lưới.
Thời gian từ 07 giờ ngày 13/7 đến 06 giờ ngày 18/7/2012.
  • Trại Lộc Uyển 47: Mở tại huyện Phong Điền.
Thời gian từ 07 giờ ngày 20/7 đến 06 giờ ngày 25/7/2012.
  • Trại Lộc Uyển 48: Mở tại huyện Quảng Điền.
Thời gian từ 07 giờ ngày 19/7 đến 06 giờ ngày 24/7/2012
  • Trại Lộc Uyển 49: Mở tại chùa Hội Phước, Thị xã Hương Trà.
Thời gian từ 07 giờ ngày 26/7 đến 06 giờ ngày 31/7/2012
  • Trại Lộc Uyển 50: Mở tại huyện Phú Vang.
Thời gian từ 07 giờ ngày 01/8 đến 06 giờ ngày 06/8/2012
 

Điều kiện dự trại:

Tuổi tối thiểu là 18 (sinh năm 1994 trở về trước).
Đã trúng cách bậc Kiên hoặc Chánh Thiện.
Hiện đang sinh hoạt với Gia đình Phật tử.

Lệ phí:

Mỗi trại sinh A Dục và Lộc Uyển phải đóng 150.000đ (một trăm năm chục nghìn đồng) để chi phí cho ăn uống, trại phí, tài liệu và chứng chỉ.
Riêng hai trại Lộc Uyển và A Dục ở A Lưới chỉ đóng 50% lệ phí (75.000đ) vì có Ban Đại diện PG huyện A Lưới tài trợ. Đồng thời trại sinh phải tập trung tại chùa Từ Đàm vào lúc 13 giờ ngày 13/7/2012 sẽ có xe chở lên A Lưới và 06 giờ ngày 18/7/2012 sẽ có xe chở về Huế. Phương tiện này cũng do Ban Đại diện PG huyện A Lưới tài trợ. (Các trại sinh đến Từ Đàm bằng phương tiện tự túc, không gởi xe tại Từ Đàm).

VI. Thời gian và địa điểm xin đăng ký học trại:

– Các Huynh trưởng có đủ điều kiện tham dự trại A Dục, Lộc Uyển trong toàn Tỉnh có thể đăng ký bất cứ ở Huyện, Thị xã nào tùy theo thời gian thuận tiện thích hợp. (Năm nay không mở trại A Dục và Lộc Uyển tại Thành phố)
– Các Huynh trưởng muốn dự trại tại A Lưới thì phải nộp đơn xin đăng ký tại văn phòng Ban Hướng dẫn hoặc tại Thư quán Từ Đàm ( Anh Phúc) chậm nhất đến hết ngày 10/7/2012.
– Các Huynh trưởng muốn tham dự trại mở tại các Huyện,Thị xã thì nộp đơn đăng ký học tại các Ban Điều hành GĐPT Huyện, Thị xã chậm nhất đến hết ngày 10/7/2012 (để biết địa điểm cụ thể nơi dự trại).
– Đối với các trại sinh trước đây có tham dự các trại được trúng cách nhưng chưa được cấp chứng chỉ vì thiếu điều kiện nào đó hoặc chưa trúng cách. Nay có đủ điều kiện theo yêu cầu của trại thì có thể đăng ký hoặc xin dự thi mãn khóa trại để sau này được cấp chứng chỉ thuộc trại năm 2012. Trong thời gian trại có thể xin đến dự thính.

 

Vậy kính thông báo đến quý Ban Điều hành GĐPT và các Ban Huynh trưởng GĐPT trong toàn Tỉnh biết để nhắc nhở các Huynh trưởng có đủ điều kiện trên tham dự trại.

 

Kính chàoTinh tấn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.