QUẢNG TRỊ: PHÂN BAN GĐPT TỔ CHỨC PHÁT THƯỞNG ĐOÀN SINH GIỎI CẤP TỈNH VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ TRẠI HUẤN LUYỆN

Đến chủ tọa và tham dự buổi lễ HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền Phó Trưởng Ban Thường Trực; kiêm Chánh Thư Ký; HTr cấp Tấn Hoàng Công Hiền Phó Trưởng Ban kiêm Ủy Viên Nghiên Huấn; HTr cấp Tấn Hồ Sĩ Quận Phó Trưởng Ban kiêm Ủy viên Nội Vụ.Và có sự tham dự của các anh chị Ban Điều Hành GĐPT Huyện, Thị. Thành Phố trong Tỉnh

Sau báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thi Vượt Bậc cũng như tình hình các khóa  Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng là phần đọc quyết định khen thưởng và phát thưởng cho Đoàn sinh.

Về kết quả thi Đoàn Sinh Giỏi Tỉnh được ghi nhận như sau:

– Bậc Mở Mắt:

 Giỏi em Nguyễn Thị Kiều My GĐPT Thạch Hãn Khu vực TX Quảng Trị

 Khuyến khích em Nguyễn Thị Thanh Thúy GĐPT Thạch hãn Khu vực TX Quảng Trị

– Bậc Cánh Mềm:

 Giỏi em Nguyễn Hoàng Ân GĐPT Thạch hãn Khu vực TX Quảng Trị

   Khuyến khích em Nguyễn Văn Tài GĐPT Linh Chiểu Triệu Phong

– Bậc Chân Cứng:

Khuyến khích em Nguyễn Thị Hoài Thu GĐPT Thạch Hãn Khu vực TX Quảng Trị; em Lê Thị Thương GĐPT Gio An Gio Linh

– Bậc Tung Bay:

Giỏi em: Đặng Thị Hồng Hạnh GĐPT Xuân Lâm Hải Lăng

Khuyến khích em: Lê Thế Hùng GĐPT Dương Lệ văn Triệu Phong

– Bậc Hướng Thiện:

Giỏi em: Trần Thị Thảo Nhiên GĐPT Cam Mai Cam lộ

Khuyến khích: em Hoàng Thị Mỹ Hạnh GĐPT Câu Nhi Hải Lăng

– Bậc sơ Thiện:  4 em  đạt giải khuyến khích: em Lê Thị Hồng Nhung GĐPT Linh Hải Gio Linh; Nguyễn Thị Thạch Thảo GĐPT Kim Giao Hải Lăng: Nguyễn Thị Quỳnh Như GĐPT Linh Hải Gio Linh; Hoàng Anh Tuấn GĐPT Mai Đàn Hải Lăng

Sau phần phát thưởng Đoàn Sinh Giỏi là phần cấp Phát chứng chỉ cho các HTr trại sinh sau thời gian Trại Huấn Luyện 6 tháng theo quy định của Nội Quy GĐPT thuộc GHPGVN.

Thay mặt Thường vụ Ba Hướng Dẫn, HTr cấp Tấn Hoàng Công Hiền Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn kiêm Ủy Viên Nghiên Huấn đã phát biểu động viên các em Đoàn Sinh Giỏi và nhắc nhở anh chị em Huynh Trưởng trại Sinh tinh tấn trong tu học sinh hoạt và tham gia các Huấn Luyện Huynh Trưởng cao hơn nhằm bổ sung năng lực để làm tròn trách nhiệm của người Huynh trưởng GĐPT trong việc hướng dẫn giáo dục đoàn sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Lễ Phật

Lễ Đoàn


HTr Hồ Sỹ Quận Báo cáo Tổng Kết và đọc Quyết định khen thưởng


Phát thưởng Đoàn sinh giỏi


Cấp phát chứng chỉ cho Huynh Trưởng Trại sinh

Đại diện Trại sinh phát biểu cảm tưởng


Phát biểu của Phân Ban Hướng Dẫn


Hồi Hướng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.