Quảng Trị : Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng tổ chức kỳ thi Vượt bậc năm 2023

Thực hiện chương trình tu hoc thường kỳ năm 2023 của BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị, hôm nay ngày 24/06/2023 (07/5/Quý Mão), Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng đã tổ chức kỳ thi Vượt Bậc cho các bậc của Ngành Đồng và hai bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện của Ngành Thiếu.

Phân ban GĐPT đã thành lập 5 hội đồng thi tại Ban Điều hành GĐPT 5 Vùng trong toàn Huyện.

Tại các hội đồng thi ở các Vùng Phân ban GĐPT Huyện đã cử Huynh trưởng về dự lễ khai mạc, chỉ đạo tổ chức và giám sát hội đồng thi.

Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 3, Vùng 4 được sự mẫn cố quang lâm chứng minh  của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Tại lể khai mạc Chư Tôn Đức chứng minh đã ban đạo từ tán thán tinh thần nổ lực cố gắng của Huynh trưởng và đoàn sinh trong việc tu học sinh hoạt. Mong răng các anh chị tổ chức kỳ thi nghiêm túc và động viên các em hoàn thành tốt bài thi của mình để chọn ra các em xuất sắc nhất.

Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 2 đã vinh dự đón tiếp sự thân lâm tham dự chủ tọa lể  khai mạc và giám sát hội đồng thi có HTr cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tín Không Quý Nguyễn Phú, UV Nam Oang Vũ Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Quang Lê Đức Hưởng, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Huyện cùng quý Huynh trưởng BĐH GĐPT Vùng 2 và quý Huynh trưởng các đơn vị về làm giám thị giám khảo kỳ thi.

Phát biểu tại lể  khai mạc, HTr cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh đã vui mừng tán thán tinh thần siêng năng tinh tấn tu học của các em đoàn sinh mặc dù thời tiết nắng nóng của mùa hè nhưng đã khắc phục tham gia tu học và dự thi đông đủ. Chị mong rang các em cố gắng hoàn thành tốt bài thi của mình.

Ghi nhận số lượng tại các hội đồng thi của BĐH GĐPT Vùng 1 có 80 đoàn sinh; Hội đồng thi của BĐH GĐPT Vùng 2 có 160 đoàn sinh; Hội đồng thi của BĐH GĐPT Vùng 3 có 158 đoàn sinh; Hội đồng thi của BĐH GĐPT Vùng 4 có 140 đoàn sinh; Hội đồng thi của BĐH GĐPT Vùng 5 có 60 đoàn sinh dự thi.

Kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp và tại các hội đồng thi chọn ra các em đoàn sinh xuất sắc dự thi đoàn sinh giỏi cấp Huyện sắp tới.

Một số hình ảnh: 

Hội đồng thi GĐPT Vùng 2

 

 

 

Hội đồng thi GĐPT Vùng 1

 

Hội đồng thi GĐPT Vùng 3

Hội đồng thi GĐPT  Vùng 4

Hội đồng thi GĐPT Vùng 5

 

Ban TTTT Phân ban GĐPT Quảng Trị

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.