Quảng Trị: Ngành Nữ GĐPT Hải Lăng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống.

Hướng tới kỷ niệm ngày khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm 19/2, vào các buổi chiều ngày 23-24/3/2024(14-15/2/Giáp Thìn), ngành Nữ GĐPT Hải Lăng tổ chức kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống Ngành Nữ GĐPT tại các GĐPT 5 Vùng trong toàn huyện.

Tại buổi lễ khai mạc BĐH GĐPT các Vùng đã cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh lễ khai mạc.

Phân ban GĐPT huyện đã cử các Huynh trưởng tham dự, chủ tọa lễ khai mạc và thay mặt Phân ban GĐPT Huyện đã niệm ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tạo thuận duyên cho GĐPT tổ chức sinh hoạt theo chương trình hoạt động của huyện nhà. Qua đây đã có đôi lời thăm hỏi động viên và tán dương tinh thần của Huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Nữ trong toàn huyện dù bận nhiều công việc gia đình nhưng cũng đã dành thời gian tham gia sinh hoạt. Đồng thời mong tằng toàn thể chị em cố gắng hơn nữa trong sinh hoạt tu tập để nêu cao danh dự của người đoàn viên GĐPT.

Buổi sinh hoạt đã quy tụ  619 Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Nữ tham gia trong đó : Vùng 1:105; Vùng 2:160; Vùng 3:137; Vùng 4:158; Vùng 5: 59

Tại buổi lễ khai mạc đã ôn lại ý nghĩa ngày Hạnh truyền thống Ngành Nữ: GĐPT Chọn ngày vía Đức Quán Thế Âm làm ngày truyền thống Đức Hạnh cho Ngành Nữ để nhắc nhở chúng ta luôn học tập noi gương dung hạnh đoan trang dịu hiền, lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ đem vui của Ngài mà tăng trưởng từ tâm, thiện hạnh, là một yếu tố vô cùng quan trọng mà bất cứ trong xã hội nào, thời đại nào cũng phải cần có để xây dựng đời sống an lạc. Đặc biệt trong thời đại ngày nay tuy văn minh, khoa học tiến bộ rực rỡ, đời sống vật chất rất sung túc, lại càng cần phải thực hành tâm Từ Bi, hạnh nguyện cứu khổ của Ngài Quán Thế Âm…

Sau lễ khai mạc đã tổ chức các trò chơi nhỏ: Truyền tin; Vượt qua sông mê; Gieo hạt giống bồ đề, sinh hoạt chung …

Buổi sinh hoạt Kỷ Niệm Ngày Hạnh Truyền Thống đã khép lại trong niềm vui tươi phấn khởi đầy hy vọng ngành Nữ GĐPT Hải Lăng luôn học tập, noi gương đức hạnh của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm để xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần xây dựng xã hội an lạc.

Một số hình ảnh: 

Tại GĐPT Vùng 1

Tại GĐPT Vùng 2

 

 

 

Tại GĐPT Vùng 3

Tại GĐPT Vùng 4

 

Tại GĐPT Vùng 5

 

TTTT Phân ban GĐPT Quảng Trị

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.