Quảng Trị: GĐPT thị xã Đông Hà tổ chức trại huấn luyện A-nô-ma, Ni-liên, Tuyết Sơn khóa I/2009

Tham dự chứng minh lễ khai mạc có Đại đức Thích Chánh Văn – Ủy viên BTS. Về Phân ban HDGĐPT tỉnh có Huynh trưởng cấp Tấn Nguyễn Văn Thi – Phó PBHD, quý Huynh trưởng trong Phân ban và Ban đại diện GĐPT thị xã Đông Hà cùng quý đạo hữu Phật tử chùa Lập Thạch và khu vực thị xã Đông Hà.

Tham gia trại huấn luyện khóa I/2009 có 13/14 đơn vị GĐPT thuộc thị xã Đông Hà với 119 trại sinh; trong đó: A-nô-ma 16 trại sinh, Ni-liên 25 trại sinh và Tuyết Sơn 78 trại sinh. Chương trình huấn luyện bao gồm: Ý nghĩa, mục đích trại huấn luyện A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn; người đội chúng trưởng và phó, kỷ luật đội chúng; tinh thần đội chúng; mục đích sơ lược GĐPT; phát triển và hệ thống tổ chức đoàn; hiệu lệnh, hình thức hiệu lệnh, tập hợp, xây bếp, bài ca sinh hoạt; báo đội chúng, lửa trại, cấp cứu, trò chơi, v.v…

Trong lễ bế mạc, Ban Đại diện GĐPT thị xã Đông Hà cũng đã tổ chức lễ phát thưởng cho 10 trại sinh xuất sắc trong khóa huấn và 22 đoàn sinh đạt danh hiệu đoàn sinh giỏi của huyện thị và tỉnh năm 2009.

 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.