Huế: Tổ chức Trại Huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển tại Phú Lộc, Hương Thủy, Hương Trà và Quảng Điền

Tại Huyện Phú Lộc: Trại Lộc Uyển khóa 37 được tổ chức tại Niệm Phật Đường Bao Vinh Hạ (xã Lộc Sơn,) với 58 trại sinh tham dự, do Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Trí – Hoàng Minh Quân, Uỷ viên Nội Vụ Phân BHD – GĐPT TT- Huế, Trưởng ban điều hành GĐPT huyện Phú Lộc làm trại trưởng.
 
Tại huyện Hương Thủy: Trại Lộc Uyển khóa 40 do Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Đấu – Hoàng Chiến, Uỷ viên Phân BHD – GĐPT TT-Huế, Trưởng ban điều hành GĐPT huyện Hương Thủy làm Trại trưởng với 39 Trại sinh tham dự. Trại được kết hợp tổ chức với Trại huấn luyện Đội chúng trưởng (89 trại sinh tham dự) và Huấn luyện Đầu thứ đàn (60 trại sinh tham dự), diễn ra Niệm Phật đường An Khánh (xã Thủy Lương).
 
Tại Huyện Hương Trà: Trại diễn ra tại Chùa Hội Phước (xã Hương Văn), do Huynh Trưởng cấp Tín Nguyên Trừng – Nguyễn Văn Luỹ Uỷ viên Phân BHD – GĐPT TT-Huế, Trưởng ban điều hành GĐPT huyện Hương Trà làm trại trưởng. Đây là trại Lộc Uyển khóa 39 có 83 trại sinh tham dự.
 
Tại huyện Quảng Điền: Trại Lộc Uyển khóa 38 có 115 trại sinh tham dự, do Huynh trưởng cấp Tấn Nhật Tâm – Hồ Tấn Hoàng làm Trại trưởng. Trại được tổ chức tại Niệm Phật đường Phước Yên (xã Quảng Thọ).
 
Tất cả trại Lộc Uyển được tổ chức trong 5 ngày đêm, mục đích nhằm đào luyện, nâng cao kiến thức Phật pháp lẫn chuyên môn, trách nhiệm cho các trại sinh, đào tạo đoàn phó, lực lượng kế thừa cho tổ chức GĐPT địa phương, góp phần làm cho lực lượng GĐPT ngày một lớn mạnh.
 
Dưới đây là một số hình ảnh Trại huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển tại các huyện nói trên.
 
* Hình ảnh tại huyện Phú Lộc:
 
 
 
 
 
HTr. Nguyên Lương Lê Văn Thiện – Chánh Thư ký Phân BHD đọc Quyết định thành lập trại
 
 
HTr. Tâm Xán Lê Quý Dung – Phó Phân BHD trao Quyết định và gắn Chức vụ hiệu cho Trại trưởng
 
 
Htr. cấp Tấn Nguyên Trí Hoàng Minh Quân Trại trưởng phát biểu khai mạc
 
 
Trại trưởng trao còi lệnh cho Đời sống trại
 
 
HTr. cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng Phân BHD phát biểu
 
 
 
* Hình ảnh tại huyện Hương Thủy:
 
 
 
 
HTr. Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Ủy viên Tu thư Phân BHD đọc Quyết định thành lập trại
 
 
HTr. Tâm Xán Lê Quý Dung – Phó Phân BHD trao Quyết định và gắn Chức vụ hiệu cho Trại trưởng
 
 
HTr. cấp Tín Nguyên Đấu Hoàng Chiến – Trại trưởng phát biểu khai mạc
 
 
Trại trưởng trao còi lệnh cho Đời sống trại
 
 
 
HTr. Nguyên Chương Phùng Hữu Huy – Phó thường trực Phân BHD phát biểu
 
 
TT. Thích Giác Mãn – Chánh đại diện PG huyện Hương Thủy ban đạo từ
 
 
 
 
Nghe truyền thông về phóng chống HIV/AIDS
 
 
Trong một khóa học
 
 
 
Một buổi học của trại sinh huấn luyện Đội chúng trưởng
 
* Hình ảnh tại huyện Hương Trà:
 
 
TT. Thích Tịnh Quang – Chánh đại diện PG huyện Hương Trà ban đạo từ
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong một khóa huấn luyện hiệu lệnh tập họp
 
 
 
 
* Hình ảnh tại huyện Quảng Điền:
 
 
TT. Thích Phước Chánh – Chánh đại diện PG huyện Quảng điền cùng chư tôn đức tham dự
 
 
 
 
 
HTr. Trừng Minh Ngô Quý Hiền Triết – Phó Phân BHD trao Quyết Định và gắn Chức vụ hiệu cho Trại trưởng
 
 
HTr. cấp Tấn Nhật Tâm Hồ Tấn Hoàng – Trại trưởng phát biểu khai mạc
 
 
Trao còi lệnh cho Đời sống trại
 
 
 
Chụp hình lưu niệm
 
 
 
Cùng chư Tăng tham dự lễ Quá đường
 
 
 
Trại sinh thực tập kinh hành
 
 
 
Trong một buổi học
 
 
Giải mật thư
 
 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.