Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55

 
Đoàn đại biểu của Đảng uỷ – HĐND -UBND – UBMTTQVN xã Hải Thọ có ông: Nguyễn Dư Thuỵ – Bí Thư Đảng Ủy; Ông Trần Thanh Vinh – Phó chủ tịch UBND, Ông Trần Thanh Thưởng – Chủ tịch UBMT xã. Ông chủ tịch UBMT xã thay mặt đoàn đã tặng hoa và phát biểu chúc mừng.
 
Đại diện BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Quảng Trị có Huynh trưởng cấp Tấn Hoàng Công Hiền – Phó Trưởng Ban kiêm UV Nghiên Huấn; HTr cấp Tấn Võ Công Thám – UV Đại diện Phân ban tại Huyện Hải Lăng và đông đủ quý anh chị UV, Phụ tá Phân ban Tỉnh, Ban Đại diện GĐPT huyện và Ban Huynh trưởng các đơn vị bạn trong toàn huyện.
 
Đông đủ Ban Hộ Tự, đạo hữu Phật tử NPĐ Diên An, quý vị phụ huynh Đoàn sinh, quý vị ân nhân bảo trợ cùng quý anh chị cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh của Gia đình đã về tham dự.
 
Theo bản tường trình sinh hoạt, GĐPT Diên An hiện có 22 Huynh trưởng gồm 11 nam và 11 nữ, trong đó đã xếp cấp Tấn 4 HTr, 5 HTr dự trại Huyền Trang và đã xếp cấp Tín 2 HTr, còn lại hầu hết đã dự trại A Dục và Lộc Uyển và đã có 9 HTr xếp cấp Tập. Về số lượng đoàn sinh hiện có 214 em. Trong đó nam 86, nữ 128, cơ cấu gồm có 8 đoàn trong đó ngành nam 3 đoàn, ngành nữ 5 đoàn.
 
GĐPT Diên An nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc của Tỉnh về các mặt tu học, huấn luyện, sinh hoạt, văn hoá văn nghệ và các hoạt động khác. Do vậy, đơn vị đã được 4 lần nhận cờ danh dự là đợn vị xuất sắc của Tỉnh, 5 giấy khen của Tỉnh Hội và Huyện Hội, 18 giấy khen của Phân ban GĐPT Tỉnh và Huyện.
 
Tại buổi lễ trong lời đạo từ, Hoà Thượng chứng minh đã tán thán sự cố gắng nỗ lực của Huynh trưởng, Đoàn sinh đã duy trì sinh hoạt luôn ổn định và không ngừng phát triển. Hoà Thượng cũng đã sách tấn Huynh trưởng, Đoàn sinh luôn luôn tinh tấn tu học, rèn luyện đạo đức, tư cách tác phong, gương mẫu trong học tập, làm tốt bổn phận công dân để xứng đáng là người đoàn viên GĐPT và động viên đơn vị cố gắng hơn nữa để giữ vững truyền thống là đơn vị vững mạnh của GĐPT Quảng Trị.
 
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
 
Quảng Trị: GĐPT Diên An tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 55
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.