Quảng Nam: GĐPT huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề

 
Đại đức Thích Như Giải – Quyền Chánh đại diện Huyện hội Duy Xuyên cùng Chư tôn Giáo phẩm Trụ trì các chùa đã đến chứng minh tham dự.
 
Huynh trưởng Như Kim Trần Văn Tuyến – Phó ban Thường trực và Huynh trưởng Như Hương Đoàn Thị Thìn – Phó ban Ngành Nữ BHD Phân ban GĐPT Quảng Nam đã về tham dự.
Hội nghị đánh giá các hoạt động của GĐPT Huyện trong các năm qua đã có yếu hơn so với những năm trước và đề ra hướng khắc phục, kêu gọi các Huynh trưởng chung tay góp sức để đưa GĐPT Duy Xuyên phát triển hơn. Về nhân sự, giữ nguyên thành phần cũ vì đây là những Huynh trưởng cốt cán, có năng lực và kêu gọi Chư tôn Trụ trì các Chùa, quý Ban Hộ Tự quan tâm hỗ trợ hơn nữa các hoạt động của GĐPT tại cơ sở để duy trì sự sinh hoạt cho GĐPT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.