Phù hiệu Huynh trưởng tập sự


PHÙ HIỆU HUYNH TRƯỞNG TẬP SỰ

Kèm thông báo số 11/GĐPT-TƯ ngày 08 tháng 6 năm 2009
 
Đã trúng cách trại Lộc Uyển

 

 

Đã trúng cách trại A Dục
 
-Phù hiệu được trao cùng với Chứng chỉ trại (Trong Lễ phát chứng chỉ Trúng cách Trại).
-Màu sắc, kích cỡ, nơi đeo giống cấp hiệu Huynh trưởng.
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.