Kiên Giang: Phân ban Gia đình Phật tử tổ chức tổng kết hoạt động 2012

 Chứng minh hội nghị có Ni Trưởng Thích Nữ Như Hải, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội Phật Giáo Kiên Giang.

Chủ tọa hội nghị có huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng Phân ban GĐPT và huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, phó trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang.

Tham dự hội nghị có 52 huynh trưởng bao gồm ban viên Ban hướng dẫn và ban huynh trưởng 8 đơn vị GĐPT trong tỉnh về dự..

Sau phần nghi thức khai mạc, Chị trưởng phân ban trình bày báo cáo hoạt động trong năm 2012. Báo cáo nêu bật những thành tựu như sau :

– Về tổ chức nhân sự : Kiên Giang hiện có 8 đơn vị đã được Ban trị sự cấp phép sinh hoạt tại 6 thành phố, huyện, thị trong tỉnh ; Thành viên BHD Phân ban có 23 anh chị ; Tổng số huynh trưởng toàn tỉnh đang sinh hoạt thường xuyên là 62 , trong đó HTr có cấp là 36, HTr chưa có cấp là 26; Toàn tỉnh có 567 đoàn sinh đang sinh hoạt, chia ra: ngành Thanh : 15 ĐS, ngành Thiếu: 231 ĐS, ngành Đồng: 321 ĐS. Phân ban GĐPT Kiên Giang cũng tổ chức được Ban bảo trợ GĐPT tỉnh với 95 ban viên do các đơn vị GĐPT vận động các Phật tử có cảm tình tham gia. Cuối năm 2012, ban bảo trợ còn tồn quỹ số tiền do ban viên đóng góp trên 20.000.000 đồng.
– Về tu học : vào thời điểm này, tất cả các đơn vị đang cho đoàn sinh ôn tập để chuẩn bị thi lên bậc vào ngày Thành Đạo. Riêng huynh trưởng có 20 người đang học bậc Kiên, 6 người học bậc Trì, 15 HTr học bậc Định và 04 HTr đang theo học bậc Lực khóa IV. Trong năm qua, BHD đã tổ chức kỳ thi bậc Kiên, Trì cho 32 huynh trưởng tập sự.
– Về huấn luyện : trong năm 2012, BHD đã tổ chức liên trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục . Có 25 trại sinh tham dự.
– Về hoạt động ngoại khóa : trong năm qua, BHD đã tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu toàn tỉnh mang tên Lục Hòa VI với 140 trại sinh tham gia. Ngoài ra GĐPT Rạch Giá còn tổ chức trại Hiếu V cho ngành Oanh vào ngày Vu Lan và trại họp bạn Tất Bát La III – Các đơn vị đều tổ chức vui Trung Thu cho đoàn sinh và biểu diễn văn nghệ trong các dịp lễ lớn như Phật đản, Vu lan, Vía Đức A Di Đà v.v…Bên cạnh các hoạt động vừa nêu, các GĐPT còn đẩy mạnh phong trào khuyến học trong đơn vị với hơn 200 suất học bổng đã được các chùa trao cho đoàn sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Sau phần báo cáo và khen thưởng, hội nghị đi vào phần thảo luận và bàn phương hướng hoạt động năm 2013. Sau một buổi làm việc khẩn trương, hội nghị nhất trí thông qua bản báo cáo và phương hướng hoạt động năm 2013 như sau :
1)Nhất trí thông qua và trình lên Tỉnh hội chuẩn y thành phần nhân sự BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 26 huynh trưởng .
2)Cấp phát thẻ huynh trưởng cho tất cả huynh trưởng cấp Tín, Tập trong tỉnh
3)Mở trại họp bạn ngành Thiếu mang tên Lục Hòa VII vào dịp lễ 30/4 năm 2013
4)Mở liên trại huấn luyện Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn trong dịp Hè năm 2013
5)Phát triển thêm các đơn vị GĐPT tại huyện U Minh Thượng, Giồng Riềng, Gò Quao
6)Hỗ trợ các huynh trưởng học và thi bậc Lực đạt kết quả tốt trong năm II. v.v…

Trong dịp hội nghị tổng kết lần này, Phân ban đã kết hợp tổ chức lễ thọ cấp cho 5 HTr cấp Tín và 6 HTr cấp Tập mới vừa được Ban trị sự Tỉnh hội ký Quyết định xếp cấp đợt này.
 

Lễ Phật

Ni trưởng gắn cấp cho 1 chị huynh trưởng 

Anh chị trưởng, phó Phân Ban gắn cấp cho các anh chị

Truyền ngọn vô tận đăng

Phát nguyện của huynh trưởng trước ngôi Tam Bảo

Trao chứng chỉ trúng cách trại Lộc Uyển – A Dục

Toàn cảnh hội nghị Tổng kết

Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đọc tổng kết Phật Sự năm 2012.

Khen thưởng cho các anh chị Huynh Trưởng có thành tích tốt

Kết dây thân ái

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.