Gia đình Phật tử Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị hoạt động năm 2019

Chứng minh hội nghị có Đại đức Thích Thông Huy, Ủy viên dự khuyết HĐTS TWGHPGVN – Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tọa hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng 
Tâm Giới
 Phan Ngọc Thảo, Phó trưởng ban thường trực BHD phân ban GĐPTTW – Trưởng ban hướng dẫn phân ban GĐPT Quảng Ngãi; Huynh trưởng cấp Tấn 
Nhuận Bạch
 Nguyễn Thị Tuyết, Phó BHD phân ban GĐPT Quảng Ngãi. Thành phần than dự gồm có Ủy viên thành viên BHD, Ủy viên đại diện các Huyện, Thành phố, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, Liên đoàn phó và Thư ký các đơn vị GĐPT trọng Tỉnh.

            Sau phần nghị thức, hội nghị đã nghe diễn văn khai mạc hội nghị của Huynh trưởng Tâm Giới, tiếp theo là phần báo cáo hoạt động Phật sự của GĐPT tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2018 do Huynh trưởng cấp Tấn 
Giác Chính
 Nguyễn Thành Liêm, chánh thư ký thông qua. Sau phần báo cáo tài chính của Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Nhân Nguyễn Nhà, nguyên Ủy viên tài chính (tháng 11/2018  đã chuyễn giao Ủy viên tài chính cho Huynh trưởng cấp Tấn 
Tâm Dũng
Nguyễn Việt Cường nguyên Ủy viên Nội vụ). Sau phần thông qua kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2019 do Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Tiễn Nguyễn Đức Minh thông qua, Huynh trưởng Giác Chính tuyên đọc Quyết Định của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi tặng Tán dương công đức cho Huynh trưởng Nguyễn Nhà và BHD phân ban GĐPT Quảng Ngãi tặng Bằng khen tinh tấn cho các đơn vị GĐPT xuất sắc trong Tỉnh.

            Sau phần phát biểu đóng góp trong kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2019 của các đơn vị Huyện, Thành phố và các Ủy viên chuyên môn, hội nghị đã nghe phần đúc kết hội nghị của Huynh trưởng Tâm Giới, hội nghị đã cung thỉnh Đại đức chứng minh ban đạo từ.và trước khi Niệm Phật Hồi Hướng, Huynh trưởng Tâm Giới đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm chứng minh của Đại đức thay mặt cho Thường trực BTS và những lời dặn dò chân tình của Đại đức với GĐPT trong thời gian đến.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

QN001

 

QN001

 

QN001

 

QN001

 

QN001

 

QN001

 

QN001

 

QN001

 

QN001
 Tin bài ảnh Thiện Quang
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.