Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai cho huynh trưởng

Khóa tu được tổ chức tại chùa An Hải, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng trong 2 ngày 02 và 03 tháng 2 năm 2019 với 150 huynh trưởng tham dự.

Đại đức Thích Pháp Ý, trú trì chùa An Hải rất quan tâm đến khóa tu, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho huynh trưởng giới tử an tâm tu tập và Thầy cũng là giới sư truyền giới cho khóa tu.

Ngoài chương trình tu tập, tụng kinh, các bậc Kiên Trì Định còn được chư tôn đức hướng dẫn các đề tài: Đại đức Thích Thanh Bảo, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tp Đà Nẵng đã hướng dẫn về Ý nghĩa của Bát Quan Trai giới; Đại đức Thích Pháp Ý hướng dẫn Ý nghĩa bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm; học viên bậc Lực V được Đại đức Thích Huệ Chấn, Giáo thọ bậc học hướng dẫn tiếp tục Kinh Kim Cang.

Dưới đây là hình ảnh của khóa tu

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2

 

BQT2
 Tin ảnh bài: Ban TTTT GĐPT Đà Nẵng
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.