GĐPT quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng tổ chức trại Dũng – Kiền Trắc 1

Được sự chuẩn thuận của Hòa thượng trú trì An Sơn Cổ Tự và sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ; vừa qua, nhân kỷ niệm Lễ vía Xuất gia, Ban Điều hành GĐPT quận Cẩm Lệ đã tổ chức trại Dũng Kiền Trắc 1 họp bạn ngành Thiếu GĐPT trong quận trong thời gian từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 30 để giao lưu sinh hoạt tạo điều kiện phát triển các đơn vị GĐPT trong quận.

Lễ khai mạc diễn ra đơn giản dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu Thích Bửu Thiện, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GDPGVN thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ; sự hiện diện của chư tôn đức trong Ban Trị sự; quý đạo hữu Ban Hộ tự các chùa và Thường trực Phân ban GĐPT Đà Nẵng.

Sau lễ khai mạc, trại đã tiến hành các hoạt động thi đua sôi nỗi giữa các chúng đoàn sinh. Được biết, quận chỉ có 5/6 đơn vị dự trại và nhằm tạo tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, Ban Quản trại đã có sáng kiến trộn đều trại sinh để cho mỗi chúng đều có đủ thiếu nam và thiếu nữ của 5 đơn vị tham gia.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.