GĐPT Đà Nẵng khai khóa và khai giảng các bậc học huynh trưởng

Thực hiện chương trình sinh hoạt tu học năm 2019, Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai khóa bậc Trì (2019 – 2021), khai giảng năm thứ 3 bậc Định (2017 – 2020) và năm thứ 4 bậc Lực V (2016 – 2020).

Tham dự lễ có huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Trưởng Ban Hướng dẫn, các ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn và thành viên Ban Điều hành các bậc học Huynh trưởng tại Đà Nẵng cùng 93 huynh trưởng học viên bậc Trì, 38 huynh trưởng học viên bậc Định và 28 học viên bậc Lực.

Trong lời khai mạc, huynh trưởng cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh, Trưởng Ban điều hành các bậc học huynh trưởng tại Đà Nẵng đã chào mừng, nhắc nhở sách tấn các học viên cần phải kiên trì, chịu khó tìm tòi nghiên cứu các bài học liên hệ với bậc học của mình.

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã chỉ đạo Ban điều hành cần phải nghiêm khắc đối với các trường hợp chây lười, vắng mặt không lý do; anh cũng thông báo học viên nào vắng quá 3 buổi học sẽ không được dự kỳ thi kết khóa, đặc biệt là đối với các học viên năm cuối của bậc Lực V.

Sau lễ khai khóa, các học viên bậc Lực được chia thành đội chúng, thành lập Đoàn, cử Đoàn trưởng, Đoàn phó tạo điều kiện động viên tu học. Các bậc học Định và Lực đã có phiên họp chấn chỉnh hoạt động và sinh hoạt trong năm học trước và định hướng cho năm học cuối này.

Dưới đây là một số hình ảnh 

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)

 

dn (7)
 Tin ảnh bài
Trần Tâm – Ban TTTT GĐPT Đà Nẵng
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.