Đạo từ của Đại diện BTS tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong Lễ khai khoá năm IV Bậc Lực V

Trong Lễ Khai khoá năm thứ IV Bậc Lực V tại Tịnh xá Ngọc Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại đức Thích Thiện Thông Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quang lâm chứng minh và Ban đạo từ cho toàn thể Học viên khu vực 2. Khối TTTT Khu vực xin chuyển tải toàn văn bài Đạo từ của Đại đức cho các học viên nghe lại.
Toàn văn bài giảng về Kinh Di Giáo phần I sẽ được chuyển tải sau:

 
Khối TTTT khu vực 2
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.