Đại lễ truy niệm và an táng Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn  http://phattuvietnam.net
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.