Chùm ảnh: Các đoàn viếng Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích, ngày 25/3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phúc Thông – Chùa Bằng
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.