Chùm ảnh: các cổng trại tại trại Lục Hòa IX – 2009 – TP.HCM

 
 
 
 
 
Cổng trại chính
 
 
Cổng trại của GĐPT Phổ Hiền – Giải nhất kỹ thuật trại
 
 
Cổng trại của Liên trại khu vực 4
 
 
GĐPT Vĩnh Nghiêm
 
 
GĐPT Xá Lợi
 
 
GĐPT Giác Ngạn
 
 
GĐPT Giác Hạnh
 
 
GĐPT Giác Nguyên
 
 
GĐPT Đức Trí
 
GĐPT Kỳ Quang
 
 
GĐPT Bát Nhã
 
 
GĐPT Phước Thạnh
 
 
Khu trưng bày sức sống của GĐPT Hoằng Pháp
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.