Chùm ảnh: Các hoạt động của Trại Lục Hòa IX – TP.HCM

 
 
 
 
 
Phổ biến nội quy trại và tập hát bài Trại ca
 
 
Cùng giơ tay lên nào
 
 
Lễ khai mạc
 
 
Thi hóa trang
 
 
Hóa trang: Hoạt cảnh Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu
 
 
Hóa trang: Mục Kiền Liên cứu mẹ
 
 
Hóa trang: Lòng hiếu chim Oanh Vũ
 
 
Truyền tin bằng semaphore trong trò chơi lớn
 
 
Thi nấu cơm trong trò chơi lớn
 
 
 
Hành quân
 
 
Oanh Vũ nhận Morse bắt đầu trò chơi lớn
 
 
“Cửu bộ nhất bái” đến trạm
 
 
Trò chơi hoạt động thanh niên của ngành Oanh
 
 
Chung kết hoạt động thanh niên của ngành Oanh: tìm đường đến đích
 
 
và ráp huy hiệu hoa sen
 
 
Trình bày ý nghĩa huy hiệu hoa sen
 
 
Giờ thi hoạt động thanh niên của 2 ngành
 

Xe La Mã

 
 
Đua tốc độ
 
 
Rồi chung vai…
 
 
Trồng tháp…
 

 
Lấy báu vật
 
 
Thọ trai
 
 
GĐPT tỉnh Tây Ninh
 
 
GĐPT Bình Dương
 
 
Thi chung kết Phật pháp ngành Oanh
 
 
 
Ban giám khảo và nhóm kỹ thuật của vòng thi chung kết
 
 
“Vượt chướng ngại vật”
 
 
Ngành Thiếu thi chung kết Phật pháp
 
 

Báo tường đạt giải nhất báo chí của GĐPT Phổ Hiền với chủ đề “Hiếu hạnh”

 
 
Một giờ học của các Huynh trưởng Huyền Trang
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.