Cần Thơ tổ chức Trại họp bạn Lâm Tỳ Ni

Chứng minh lễ khai mạc trại có Hòa thượng Thích Thiện Tài, Phó BTS, Trưởng ban HDPT-THPG Cần Thơ, Viện chủ chùa Liên Trì; Thượng tọa Thích Bình Tâm,, Phó BTS, Chánh Thư ký-THPG Cần Thơ, Viện chủ Long Quang cổ tự; Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Viện chủ Hội Linh cổ tự. Ban cố vấn trại gồm có Đại đức Thích Phước Năng chùa Liên Trì (Cựu huynh trưởng GĐPT VN); Đại đức Thích Thiện Khánh chùa Khánh Quang (Cựu huynh trưởng GĐPT VN); Đại đức Thích Phước Dũng chùa Hội Linh (Cựu huynh trưởng GĐPT VN); Huynh trưởng cấp Tấn – Nguyễn Tư Ngân; Huynh trưởng Lê Văn Khoa – Gia trưởng GĐPT Giác Long ( TX Ngã Bảy-Hậu Giang).

Trại họp bạn lần đầu tiên ra mắt tại TP Cần Thơ đã quy tụ hơn 120 huynh trưởng và đoàn sinh từ 3 gia đình tham gia, và một số em sinh viên Đại học Tây Đô. Trại bế mạc vào lúc 21g cùng ngày. Dưới đây là một số hình ảnh của Trại họp bạn:

Ban quản trại và tất cả trại sinh trước cổng trại.

Các Huynh trưởng thỉnh sư.

Chư Tôn đức chứng minh.

Ban cố vấn, Ban quản trại niệm hồng danh Phật.

Sau khi làm lễ khai mạc trại.
 
 

Các trại sinh đứng nghiêm trang trong giờ khai mạc trại.
 

Ban quản trại phổ biến nội quy trại.

Huynh trưởng ra câu hỏi cho trại sinh tham gia trò chơi lớn.

Huynh trưởng đang dạy hát.

Trại sinh kết vòng tròn lớn.

Bị phạt viết thư …

“Chị ngã em nâng”.

Học nhảy lửa trại.

Châm lửa.
 

Huynh trưởng nhận bánh kẹo từ thầy.

Văn nghệ lửa trại.

Kết dây thân ái, ra về.

Trại sinh chia bánh kẹo nhận được sau trò chơi lớn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.