Ban Hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 cho các bậc học Huynh trưởng

Dự lễ khai khóa có huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn PBGĐPT Trung ương, Phó Trưởng ban Điều hành bậc Lực V Trung ương, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ, phó thư ký BHD PBGĐPT Trung ương, Phó Thư ký Ban Điều hành bậc Lực V Trung ương,, Phó Ban Thường trực BHD PBGĐPT Đà Nẵng, Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh, Ủy viên Ban Điều hành bậc Lực V Trung ương, Phó Ban Hướng dẫn PBGĐPT Đà Nẵng cùng các thành viên Ban Hướng dẫn PBGĐPT Đà Nẵng.
Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Hải Hà Đức Sơn, Chánh Thư ký BHD PBGĐPT Đà Nẵng đã đọc quyết định thành lập Ban Điều hành bậc Lực V Trung ương và quyết định thành lập Ban Điều hành các bậc học Huynh trưởng Đà Nẵng.
Trong phát biểu khai giảng, huynh trưởng cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh, Trưởng Ban điều hành các bậc học Huynh trưởng tại Đà Nẵng đã nhấn mạnh đến kỷ cương học tập,  tinh thần học tập và yêu cầu học viên phải triệt để tuân thủ những nội lệ của từng cấp học.
Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã phát biểu sách tấn học viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Điều Hành để đạt được kết quả tốt cho từng bậc học.
Ngoài ra Ban Hướng dẫn PBGĐPT Đà Nẵng cũng đã phát chứng chỉ bậc Kiên niên khóa 2015-2016 cho các học viên trúng cách.
Sau lễ khai giảng, các huynh trưởng phụ trách bậc học đã triển khai bài học đầu tiên cho học viên. Được biết số lượng huynh trưởng học viên đăng ký các bậc học là: Bậc Kiên có 100 học viên; bậc Trì có 61 học viên đang học năm 2; bậc Định có 25 học viên đag học năm 3 và bậc Lực khóa V có 40 học viên.
Dưới đây là một số hình ảnh:

Toàn cảnh
KK001

 

Chủ tọa đoàn
 

KK003

Thành viên Ban Điều Hành

KK004

 

KK005

Niệm Phật cầu gia hộ

KK006

Cử bài ca Sen Trắng

KK007

Dẫn chương trình

KK008

Công bố quyết định thành lập Ban Điều Hành

KK009

Ban Điều Hành các bậc học tại Đà Nẵng ra mắt

KK010

 

KK011

Trưởng Ban Điều Hành các bậc học tại Đà Nẵng tuyên bố khai mạc

KK012

Anh Trưởng ban sách tấn học viên

KK018

Trao chứng chỉ trúng cách bậc Kiên khoa 2015-2016

KK013

 

KK014

KK015

KK016

 

KK017

Các tiết học đầu tiên

KK019

 

KK020

 

KK021

 

KK022

Tin từ Ban Hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.