Trích Nội dung Biên Bản hội nghị tổng kết cuối năm 2014 của Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương

Chủ nhật – 01/03/2015 23:40

Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương vừa có văn thư gởi Biên bản của Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 đến các Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT các tỉnh thành trực thuộc.
Chúng tôi xin trích đăng các vấn đề liên quan đã được Hội nghị thống nhất:


1.     Vấn đề lễ phục: Lễ phục chỉ mặc trong các trường hợp sau:
a.  Lễ Phật
b.  Các lễ lượt do Giáo hội tổ chức và GĐPT được mời tham dự.
c.  Các lễ lượt do Chính quyền tổ chức và GĐPT được mời tham dự.
d.  Khi đi phúng viếng lễ tang hay khi tổ chức lễ tang.
e.  Khi tham dự Hội nghị của Gia đình Phật tử.
Lễ phục tạm thời không áp dụng đối với Đoàn sinh Thiếu nam.
Thường trực cũng thống nhất theo đề nghị của nhiều đơn vị điều chỉnh quần dài lễ phục nam, trước đây là 2 túi sau có nắp, thành quần có 2 túi trong, không nắp.
Ngoài ra tùy theo điều kiện phong tục địa phương, điều kiện thời tiết vùng miền mà các Trưởng Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT có thể uyển chuyển vận dụng trong việc mặc lễ phục, đoàn phục nhưng yêu cầu phải đồng nhất trong một tỉnh, thành, phải cân nhắc kỹ và phải có báo cáo về thường trực Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương biết.
2.     Vấn đề nhân sự phụ tá ủy viên: Tùy nhiệm vụ, mỗi ủy viên cần có 1 đến 3 phụ tá; các huynh trưởng được đề cử phụ tá cho ủy viên này phải được thường trực Ban Hướng dẫn Phân Ban chấp thuận và ban hành quyết định công nhận.
3.     Vấn đề nhân sự tại một số Ban Hướng dẫn Phân ban: Mặc dù Nội quy có ấn định số lượng thành viên của một Ban Hướng dẫn tuy nhiên thực tế cho thấy cần phải điều chỉnh hợp lý số lượng thành viên của mỗi Ban Hướng dẫn Phân ban căn cứ vào số lượng các đơn vị hiện đang sinh hoạt.
4.     Việc thành lập Ban Hướng dẫn Phân Ban tại các tỉnh thành: Các tỉnh thành  nào có từ 06 đơn vị GĐPT cơ sở trở lên thì mới thành lập Ban Hướng dẫn Phân Ban, còn từ 5 đơn vị trở xuống thì thành lập Ban Đại diện GĐPT, trong đó mỗi đơn vị cơ sở có 1 thành viên tham gia Ban Đại diện. Việc tổ chức tu học huấn luyện huynh trưởng taị các đơn vị chưa có Ban Hướng dẫn Phân Ban thì đăng ký tu học huấn luyện với các đơn vị có Ban Hướng dẫn. Và các đơn vị này chỉ tham gia huấn luyện trại Lộc Uyển và A Dục.
5.     Đối với việc thành lập Ban Điều hành tại các quận huyện: Các tỉnh sau đây được phép thành lập Ban Điều hành GĐPT tại quận huyện nếu quận huyện tại các tỉnh đó có 10 đơn vị GĐPT trở lên: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Lai, DakLak, Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Hướng dẫn Phân Ban tại các tỉnh nêu trên phải có tờ trình lên Ban Trị sự xin thành lập Ban Điều hành GĐPT tại quận huyện và phải được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành chấp thuận mới thực hiện.
Trưởng Ban Điều hành là Ủy viên Đại diện Phân Ban tại quận huyện có nhiệm vụ: Chuyển đạt văn thư từ Ban Hướng dẫn tỉnh thành về cơ sở và đôn đốc, tham mưu, hướng dẫn thực hiện văn thư đó; Thực hiện các công tác Phật sự do BTS GHPGVN quận huyện giao phó; Có trách nhiệm thăm viếng, đôn đốc kiểm tra các Phật sự của GĐPT cơ sở và báo về BHD Phân Ban GĐPT tỉnh thành.
6.     Việc phủ cờ cho huynh trưởng quá cố: Không nên phủ cờ trên quan tài của huynh trưởng quá cố, vì việc tuyên dương huynh trưởng có công với GĐPT không nhất thiết phải có nghi thức này
 
III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2015
1.   Tiếp tục tổ chức quán triệt Nội qui GĐPT và Nội qui Huynh trưởng
2.   Tổ chức Trại Hội thảo Huynh trưởng GĐPT toàn quốc
3.   Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Nghị quyết Hội nghị Huynh trưởng GĐPTVN lần thứ 11 (năm 2011)
4.   Nghiệm thu tài liệu tu học ngành Đồng, ngành Thiều
5.   Tiếp tục biên soạn tài liệu tu học huấn luyện ngành thanh (đủ 4 bậc)
6.   Tổ chức khảo sát kết thúc năm thứ 4 lớp học Huynh trưởng bậc Lực khóa IV Trung ương (2011 – 2015)
7.   Tiếp tục việc đào tạo và huấn luyện Huynh trưởng các cấp
8.   Tiếp tục việc cấp Thẻ Huynh trưởng.
9.   Thăm viếng GĐPT các tỉnh, thành theo nhu cầu Phật sự
10. Tổ chức Tổng kết Phật sự 2015
11. Thực hiệc các Phật sự do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chỉ đạo
12. Dự kiến năm 2016 mở Trại Vạn Hạnh IV, năm 2017 tổ chức Trại họp bạn ngành Thanh và ngành Thiếu
Trại hội thảo Huynh trưởng toàn quốc (Mục 2) dự kiến thời gian và địa điểm: Trung tuần tháng 7 năm 2015 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.