Tổng hợp nhật ký trại họp bạn ngành Thiếu Gia đình Phật tử Việt Nam 2007

Nhân dịp Trại họp bạn ngành Thiếu Gia đình Phật tử Việt Nam được xác lập kỷ lục, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập 3 số nhật ký trại được Ban báo chí thực hiện trong thời gian trại.

Nhật ký 01

Nhật ký 02

Nhật ký 03

Để đọc được các nhật ký trại, anh chị cần có chương trình Acrobat Reader hoặc Foxit Reader.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.