Một số hình ảnh về Hòa Thượng Thích Minh Châu với Gia đình Phật tử

Hòa thượng Thích Minh Châu là một trong những người sáng lập Ban Đồng Ấu, Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục và Gia đình Phật hóa phổ (tiền thân của Gia đình Phật tử Việt Nam). Hòa Thượng và bậc ân sư khả kính của Gia đình Phật tử Việt Nam, trong những lúc khó khăn của tổ chức, Hòa Thượng luôn che chở cho Gia đình Phật tử Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh của Hòa Thượng với Gia đình Phật tử mà chúng tôi ghi nhận được.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.