Thông báo về việc viếng Lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu của Phân Ban GĐPT TW

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Số:  20   /GĐPT – TW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phật lịch 2556, Huế ngày 03 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO
V/v Lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu

 
                          Kính gởi: – Phân Ban Hướng dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành
                                         – Các thành viên Phân ban Hướng dẫn GĐPT –TW
                                         – Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT thuộc các Phân ban Tỉnh Thành
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 
            Theo Thông báo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Gia đình Phật tử Việt Nam sẽ cùng với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đi Lễ viếng Cố Trưởng lão Hòa thượng vào chiều ngày 07.9.2012.
            Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương trân trọng thông báo và kính mời:
            – Quý Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành, quý Anh, Chị thành viên Phân ban GĐPT TW, quý Huynh trưởng trực thuộc các Phân ban, tập trung lúc 15 giờ ngày 07.9.2012
 ( ngày 22 tháng 7 năm Nhâm Thìn ) tại Thiền viện Vạn Hạnh số 750 đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để dự Lễ Dâng hương, Thọ tang Cố Hòa thượng và dự Lễ Nhập tháp lúc 08 giờ ngày 09.9.2012.
            – Đề nghị quý Phân ban Tỉnh, Thành tổ chức Lễ Tưởng niệm tại địa phương cho Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự, thời gian tổ chức trong tháng 9 Dương lịch, tài liệu và tiểu sử lấy trên mạng GĐPT.
            Ghi chú:

  1. Vòng hoa và Lễ vật phúng điếu của các Tỉnh Thành, Phân ban TW đã nhờ Phân ban TP. HCM chuẩn bị giúp và sẽ giao cho các đoàn Phân ban Tỉnh, Thành lúc 15 giờ ngày 07.9.2012 tại Thiền viện Vạn Hạnh.
  2. Huynh trưởng Nam mặc quần dài xanh, Huynh trưởng Nữ mặc áo dài Lam quần trắng.
Kính chào Tinh tấn !

 

                                                            TRƯỞNG PHÂN BAN GĐPT TW
 
                                                HTr. Cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.