Lễ thỉnh Giác linh HT.Thích Minh Châu tham yết Phật, Tổ

Chư vị pháp tử của cố Trưởng lão Hoà thượng đã cung thỉnh lư hương, long vị, y bát và di ảnh của cố Trưởng lão Hoà thượng vào chánh điện lễ Phật, và di chuyển ra hậu Tổ để lễ chư Tổ tại Tổ đường thiền viện Vạn Hạnh.

BTN_0120_resize.JPG

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử các miền, hải ngoại, đặc biệt là Gia đình Phật tử Việt Nam đã về dự lễ và trang nghiêm làm hàng rào danh dự cung đón vị Thầy vô vàn kính mến, người đã đồng sáng lập tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi theo tinh thần Phật giáo.

Sau đó, tại bảo tháp “Pháp Lạc”, chư Hoà thượng Ban Nghi lễ cử hành lễ sái tịnh bảo tháp.

19g sẽ là lễ tưởng niệm của tông môn pháp phái tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh do HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chủ trì. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến độc giả.

1.JPG

Lễ cung thỉnh Giác linh yết Phật, Tổ

BTN_0023_resize.JPG

Thành kính cung nghinh

BTN_0040_resize.JPG

Gia đình Phật tử Việt Nam dâng hoa

BTN_0045_resize.JPG

Ban nghi lễ cung nghinh

BTN_0052_resize.JPG

HT.Thích Thanh Huyền làm đệ nhất Chấp lệnh

2.JPG

BTN_0059_resize.JPG

HT.Thích Huệ Ấn làm sám chủ

BTN_0068_resize.JPG

Chư vị pháp tử cố Trưởng lão Hòa thượng cung thỉnh lư hương, long vị, y hậu và di ảnh

BTN_0075_resize.JPG

Pháp quyến và thân quyến

BTN_0083_resize.JPG

Đại vị Giác linh Trưởng lão Hòa thượng đảnh lễ chư Phật

BTN_0086_resize.JPG

Lư hương, long vị, y hậu và di ảnh của cố Trưởng lão Hòa thượng trước Phật đài

BTN_0120_resize.JPG

Cung thỉnh Giác linh Hòa thượng

BTN_0128_resize.JPG

4.JPG

BTN_0034_resize.JPG

Nhất tâm kính lễ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.