TỔ CHỨC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A DỤC 23 VÀ LỘC UYỂN 42

Sau năm ngày học tập huấn luyện, bên ánh lửa hồng, những lời ca điệu múa vừà mới được niên đạo, tập dợt vội vàng được các trại sinh thể hiện vui tươi hồn nhiên và chan chứa thắm đượm tình Lam.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.