GỢI Ý ĐỀ TÀI LUẬN VĂN BẬC LỰC VÀ NỘI DUNG THAM LUẬN HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG GĐPT

GỢI Ý ĐỀ TÀI LUẬN VĂN BẬC LỰC VÀ NỘI DUNG THAM LUẬN HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG GĐPT

A.   VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH BẬC LỰC ĐỂ ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT TU HỌC VÀ PHỤC VỤ GĐPT CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG.
 
1.     Vận dụng Giới – Định – Huệ (Tuệ) vào nội dung giáo dục của GĐPT
2.     Hành trạng của người Huynh trưởng GĐPT sau khi đã thâm nhập kinh Bát Nhã (hoặc có thể một phần của kinh. Ví dụ: Tánh Không trong Bát Nhã)
3.     Vận dụng kinh Di giáo sau khi nhận thức nội dung kinh (có thể vận dụng thực hành những lời di huấn hoặc những lời khích lệ) vào sinh hoạt tu học của người Huynh trưởng GĐPT.
4.     Vận dụng những điều đã học trong kinh Lăng Nghiêm để làm hành trang cho Huynh trưởng GĐPT hoặc chọn một phần của kinh để thực hành trong sinh hoạt tu học ( ví dụ: hiểu và thâm nhập Bài tựa Lăng Nghiêm)
5.     Chọn một phẩm nào tâm đắc trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa để tu học và thực hành cho bản thân là Huynh trưởng GĐPT.
6.     Để xứng đáng là Huynh trưởng GĐPT – là Phật tử chân chánh, anh chị áp dụng phần tu tập tự thân của Huynh trưởng bậc Lực như thế nào?.
7.     Tại sao chương trình tu học của Đoàn sinh ngành Oanh và ngành Thiếu lại áp dụng các đề tài xuyên suốt chứ không phân đoạn nội dung như trước đây?.
8.     Người Huynh trưởng GĐPT thực hành chánh tín trong việc Hiếu Hỷ như thế nào?
 
B.   CÁC ĐỀ TÀI CHỌN LÀM THAM LUẬN CHO HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG CÓ CẤP VÀ HUYNH TRƯỞNG BẬC LỰC.
 
1.     Tổ chức GĐPTVN hiện nay đang có phần phân hóa và suy yếu theo yêu cầu ổn định và phát triển chung. Theo anh chị nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? (khách quan và chủ quan)
2.     Việc đổi mới phương thức sinh hoạt tu học của GĐPT còn nhiều khó khăn, chưa theo kịp nhu cầu đổi mới cho thời đại. Nguyên nhân nào ảnh hưởng đến Phật sự này? (Phân tích kỷ các nguyên nhân chủ quan)
3.     Anh chị hãy tích cực nghiên cứu kỹ toàn bộ tài liệu ngành Oanh, ngành Thiếu và góp ý cụ thể các phần sửa đổi cho hoàn thiện (Các tỉnh thành phân công Huynh trưởng góp ý tài liệu đã ban hành) để Trung Ương có cơ sở nghiệm thu.
4.     Một số tỉnh thành và đơn vị GĐPT đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng thành công phương thức cải tiến sinh hoạt, tu học. Đề nghị các đơn vị và Huynh trưởng đã đạt được thành tựu báo cáo tham luận để phổ biến.
 
·        Học viên bậc Lực hoàn thiện đề tài và gởi về Ban điều hành bậc Lực IV Trung Ương trước ngày 31.05.2015 theo địa chỉ email: tamdue.gdpt@yahoo.com

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.