Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng Giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Giác Viê

Phái
Đoàn Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban HDPT Trung ương làm trưởng đoàn.
Phái đoàn Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương làm trưởng đoàn.
Phái đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương làm trưởng đoàn.
Phái đoàn Ban Nghi lễ Trung ương do Hòa thượng Thích Huệ Minh – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn.
Phái đoàn Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Như Niệm  – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương làm trưởng đoàn.
Phái đoàn Ban Trị sự THPGTP Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Trưởng Ban Kiểm soát HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực BTS THPGTPHCM làm trưởng đoàn.
Phái đoàn Ban kinh tế tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phái đoàn Ban Biên tập báo Giác Ngộ.
Phái đoàn Ban Trị sự THPG tp. Hà Nội.
Lẵng hoa của Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cùng tháp tùng với các đoàn có Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến viếng, niệm hương, nhiễu kim quan và ghi sổ tang cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên.

Tin bài Tâm Lập – Nguyên Hà – Đồng Hòa – Quảng Học

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.