Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm

 
Từ sáng sớm, Huynh trưởng và Đoàn sinh các GĐPT tại TP.HCM đã tập trung tại chùa Vĩnh Nghiêm bắt đầu buổi hiến máu. Bên cạnh đó, đông đảo Phật tử tại địa phương và nhân dân phường 7 quận 3 cũng đã đến tham gia hiến máu. Trong đợt này có chị Huỳnh Lương Phương – GĐPT Giác Ngạn tham gia hiến máu lần thứ 10.
 
Tổng kết đợt hiến máu này có gần 150 lượt người tham gia hiến máu góp phần cứu giúp người bệnh và thực hành hạnh Từ bi của đạo Phật.
 
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Chị Trần Lương Phương – hiến máu lần thứ 10
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Đông đảo Phật tử cũng tham gia hiến máu
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Tp.HCM: Hiến máu nhân đạo tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
 
Nhân viên trung tâm hiến máu TP.HCM hướng dẫn Huynh trưởng cách đóng gói bao máu trước khi chuyển về trung tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.