TIN BUỒN:

Chương trình lễ tang:

* Ngày 21/5/2015 (nhằm ngày 04/4/Ất Mùi)

Lễ Nhập quan vào lúc 01 giờ 00

Lễ Thành phục vào lúc 02 giờ 00

Lễ viếng theo nghi thức GĐPT vào lúc 14 giờ 00

* Ngày 22/5/2015 (nhằm ngày 05/4/Ất Mùi)

Lễ Truy niệm theo nghi thức GĐPT vào lúc 10 giờ 00

Lễ Di quan vào lúc 11 giờ 00

An táng vào lúc 12 giờ 30 –  tại Nghĩa trang Nghĩa Kỳ Thành phố Quảng Ngãi

  
Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Quảng Ngãi và gia đình đồng kính báo

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.