Thông Điệp Đại lễ Phật đản PL 2556 của Đức Pháp chủ GHPGVN

 

 
 
 
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
____________________
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2012
(tức ngày 15 tháng 4 âm lịch)
THÔNG ĐIỆP
CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Gửi Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 dương lịch 2012
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Kính gửi: Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức
Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
 
Hòa chung không khí đại hoan hỷ của người con Phật trên khắp hành tinh, kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556, dương lịch 2012, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi xin gửi tới chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời cầu chúc đại hoan hỷ, đại an lạc, thành tựu mọi Phật sự.
 
Kính mừng Đại lễ Phật đản năm nay, đúng vào dịp Tăng Ni, Phật tử cả nước vừa long trọng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 30 năm thống nhất Phật giáo cả nước thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự trên tất cả các lĩnh vực Đạo pháp và Dân tộc cũng như quan hệ đối ngoại Phật sự quốc tế; được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng xã hội đánh giá cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Giáo hội, cùng một số chư Tôn đức, Cư sỹ, Phật tử có nhiều thành tựu Phật sự ích đời lợi đạo đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và Chính quyền các cấp. Đây là minh chứng ghi nhận những đóng góp to lớn của giới Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và của Dân tộc.
 
Đặc biệt, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu các cấp địa phương và tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII vào cuối năm nay. Đây là Phật sự trọng yếu có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự của cả nhiệm kỳ vừa qua. Thông qua đó củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần chú trọng và quan tâm bảo đảm yếu tố đoàn kết, hòa hợp, đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước trong việc suy cử thành phần nhân sự điều hành các cấp Giáo hội và là nhân tố bảo đảm cho thành tựu mọi Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua và trong tương lai.
 
Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tâm, tinh tấn nỗ lực thực hiện tốt công tác Phật sự ích đời lợi đạo, đó chính là đóa hoa vô ưu kính dâng lên Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.
 
ĐỨC PHÁP CHỦ        
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(đã ấn ký) 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.