Quảng Trị: tổ chức thi vượt bậc cho Đoàn sinh

Mùa thi vượt bậc năm 2012 được chia làm các đợt như sau:   

  • Đợt 1: Vào ngày 25/06/2012 thi các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng
  • Đợt 2: Vào ngày 30/06/2012 thi các bậc Tung bay, Hướng Thiện, Sơ Thiện.
  • Đợt 3: Ngày 07/07/2012 thi bậc Hòa, bậc Minh của ngành Thanh
  • Đợt 4: Ngày 08/07/2012 thi bậc Trung Thiện, Chánh Thiện và thi Đoàn Sinh Giỏi cấp Huyện.
  • Đợt 5:Ngày 15/07/2012 thi Đoàn Sinh Giỏi cấp Tỉnh

Toàn Tỉnh đã có 58 Hội Đồng Thi được tổ chức tại các Huyện, Thi trong toàn Tỉnh có 3200 đoàn sinh tham dự thi các bậc.

Đặc biệt trong đợt thi đoàn sinh giỏi Huyện do các Hội Đồng tuyển chọn và thi Đoàn sinh giỏi Tỉnh do các Huyện tuyển chọn . Đã có 118 đoàn sinh đạt Đoàn Sinh Giỏi cấp Huyện. Đoàn sinh thuộc các Huyện, Thị về dự Đoàn Sinh Giỏi Tỉnh có 47 đạt Đoàn Sinh Giỏi cấp Tỉnh năm 2012 – Lễ phát thưởng cho đoàn sinh gioirCaaps tỉnh sẽ kết hợp trong lễ bế mạc trại huấn luyện HTr sơ cấp Lộc Uyển 39 sắp tới.

Kết hợp trong mùa thi Vượt bậc này, Phân Ban GĐPT Tỉnh cũng đã tổ chức thi Kết Khóa Bậc Kiên vào ngày 01/07/2012. Toàn Tỉnh đã có 236 học vên dự thi . Đay là số học viên sẽ tham dự trại Huấn Luyện HTr Sơ Cấp Lộc Uyển khóa 39 sắp tới do Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức từ ngày 20-25/07/2012 tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang.

Đây là công tác tu học được Phân Ban  GĐPT Tỉnh tổ chức vào dịp hè hằng năm, qua đây Phân Ban GĐPT Tỉnh đánh giá tình hình sinh hoạt tu học của đoàn sinh cũng như của đơn vị GĐPT cơ sở để có biện pháp khắc phục bổ sung cho công tác tu học ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.