QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A DỤC 23 VÀ LỘC UYỂN 42

Hôm nay ngày 07 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Ất Mùi), ngày thứ hai trên đất trại Liên trạiHuấn Luyện A Dục khóa 23 và Lộc Uyển khóa 42.

Trời vừa tờ mờ sáng, tất cả các trại sinh của Liên Trại choàng tỉnh sau một hồi tù và dài của Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Tỉnh – Nguyễn Biên, đời sống trại tổng quát liên trại, rất nhanh chóng tất cả các trại sinh của liên trại theo hiệu lệnh còi tập họp có mặt đông đủ tại tiền sảnh của Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang để tập thể dục buổi sáng, vệ sinh cá nhân, lễ Phật tại chánh điện và câu chuyện dưới cờ.

Sau thời khóa lễ Phật tất cả các trại sinh đã chỉnh tề hàng ngủ trước sân Tổ Đình cử bài ca Sen Trắng và trại ca trại huấn luyện, đón nghe câu chuyện dưới cờ do Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Ninh – Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng Ban, Trại Phó đặc trách Huấn Luyện Liên Trại. Trong câu chuyện dưới cờ anh đã nhắc nhở trại sinh khắc phục những nhược điểm, yếu kém trong ngày qua, cố gắng giữ gìn kỷ luật trại, tinh tấn tu học, để có một ngày huấn luyện thành công.

Sau buổi ăn sáng nhanh gọn, trại sinh toàn liên trại bắt đầu vào tiết học đầu tiên trong ngày.

 

Trò chơi nhỏ tìm hiểu Lịch sử Tổ khai sơn Tổ Định Sắc Tứ Tịnh Quang của Trại sinh A Dục.

Một số hình ảnh:


 

HTr Hoàng Công Hiền trại phó phát biểu ” Câu chuyện dưới cờ”

HươTiết giảng: Hướng dẫn truyền tin bằng cờ Semaphore đầu tiên buổi sáng ngaỳ thứ hai của trại


Trò chơi nhỏ cuối giờ học


Tiết học: Thực hành  hình thức hiệu lệnh tập họp


Trò chơi nhỏ tìm hiểu Lịch sử Tổ khai sơn Tổ Định Sắc Tứ Tịnh Quang của Trại sinh A Dục.


Bữa cơm trưa


Các tiết học của buổi chiều ngày thứ hai


Trại sinh Lộc Uyển khởi động trò chơi  nhỏ – sinh hoạt chung


Họp đoàn cuối ngày


Ban Quản Trại họp tổng kết công tác cuối ngày

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.