QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A DỤC 23 VÀ LỘC UYỂN 42

Thân lâm chủ tọa và tham dự có sự hiện diện của Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Ấn  Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng Ban Thường Trực BHD Phân Ban GĐPT Quảng Trị – Trại Trưởng Liên Trại Huấn Luyện A Dục 23 và Lộc Uyển 42. Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Lượng  Lê Thị Diệu Tha, Phó Trưởng Ban – Trại Phó. Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Ninh  Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng Ban – Trại Phó đặc trách Huấn Luyện. Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Quần  Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng Ban – Trại Phó đặc trách A Dục. Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Bằng  Hoàng Văn Thiện, Ủy viên BHD, Trưởng Ban Điều Hành GĐPT huyện Gio Linh – Trại Phó đặc trách Lộc Uyển. Đến tham dự Lễ Khai Mạc còn có quý Huynh Trưởng thành viên BHD Phân Ban GĐPT Quảng Trị, thành viên Ban Điều Hành GĐPT các Huyện, Thị Xã, Thành Phố, thành viên Ban Quản Trại, Ban Giảng Huấn Liên Trại Huấn Luyện, 121 Huynh Trưởng trại sinh A Dục trong đó 65 Huynh Trưởng Nữ  và 131 Huynh Trưởng trại sinh Lộc Uyển  trong đó 83 Huynh Trưởng Nữ  có mặt tham dự hôm nay.

 
Dưới đây là một số hình ảnh:

 
Làm thủ tục nhập trại


Biên chế Đội Chúng

Dựng lều


HTr  Giảng Huấn hướng dẫn hiệu lệnh tập họp


Trại sinh Lộc Uyển tập trại ca


Trại sinh A Dục tập trại ca


Bữa cơm đầu tiên trên đất trại


Tiết giảng đề tài: Ý nghĩa, tinh thần Trại A Dục


Tiết giảng đề tài: Ý nghĩa, tinh thần Trại Lộc Uyển


Tiết giảng đề tài: Lược sử GĐPTVN

LỄ KHAI MẠC


Lễ Phật cầu gia bị


Lễ Đoàn


HTr Nguyễn Nhân Dũng điều hành buổi lễ

Ban Quản Trại trình diện


Trại Trưởng trao còi lệnh cho đời sống trại tổng quát


HTr Trại Phó thông qua nội lệ trại


HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền Trại Trưởng phát biểu khai mạc


Lễ Hồi Hướng


Sinh hoạt sau giờ huấn luyện


Giờ cơm chiều của Trại sinh A Dục


Giờ cơm chiều của trại sinh Lộc Uyển


Ban Quản Trại họp tổng kết công tác cuối ngày

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.