Quảng Trị: GĐPT Huyện Hải Lăng tổ chức Tu Bát Quan Trai

Đại đức Thích Từ Nguyện – Ủy Viên Ban Trị Sự GHPGCN Tỉnh, Trú Trì Diên Thọ cổ tự chứng minh và là Giới Sư khóa tu. Tất cả Huynh Trưởng Giới tử đã lãnh thọ giới pháp Bát Quan Trai do Đại Đức Giới Sư truyền thọ sau lễ sám hối vào tối ngày hôm trước.

Huynh Trưởng Giới Tử cũng đã được Đại Đức Thích Thiện Nguyện thuyết giảng về đề tài “Bát Chánh Đạo”, Đại Đức đã diễn giải nới rộng về ý nghĩa nội dung, qua đó Huynh Trưởng Giới Tử tiếp thọ sâu sắc và nguyện sẽ hành trì tu tập trong cuộc sống hằng ngày để xây dựng bản thân ngày một hoàn thiện hơn về nhân cách cũng như vai trò của người Huynh trưởng GĐPT.

Theo chương trình hoạt động của GĐPT Hải Lăng năm 2012 có 4 khóa tu Bát Quan Trai dành cho Huynh Trưởng, và đây là khóa thứ 3 mà Ban Điều Hành GĐPT Huyện tổ chức trong năm 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.