Quảng Nam: Trại sinh Huyền Trang bảo vệ tiểu luận kết khóa

Chủ trì trong buổi bảo vệ Tiểu luận có Huynh trưởng Tâm Thượng Phạm Tấn Xu – Chủ Tịch và Huynh Trưởng Như Kim Trần Văn Tuyến – phó Chủ tịch Hội đồng. Đã có 63 Huynh Trưởng Trại sinh nộp Tiểu Luận và tham gia bảo vệ. Trong lần tổ chức nầy cũng có 6 Huynh trưởng là Trại sinh Huyền Trang Quảng Nam năm  2006 chưa bảo về Tiểu luận nên lần nầy được tham dự cùng với Trại sinh năm 2011.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.