Quảng Nam tổ chức lễ phát nguyện cho Huynh trưởng cấp Tập, Tín

Chứng minh trong buổi lễ phát nguyện có TT Thích Hạnh Nhẫn quyền Trưởng Ban HDPT và TT Thích Giải Quảng – Chánh Thư ký Ban Trị sự Quảng nam kiêm Chánh Đại diện Huyện hội Điện Bàn. Huynh trưởng cấp Tấn cao niên Tâm Thượng Phạm Tấn Xu – Trưởng Phân Ban GĐPT Quảng Nam và quý Anh Chị trong Phân Ban cũng đến tham dự hộ niệm.
 
Cũng trong dịp nầy, 142 Huynh trưởng Trại sinh sau 7 ngày tham dự Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp I & II do GĐPT Quảng Nam tổ chức cũng đã cùng tham gia trong lễ phát nguyện.
 
 
T.Tọa Thích Hạnh Nhẫn quyền TB.HDPT, T.Tọa Thích Giải Quảng Chánh Thư Ký ban Trị sự Quảng Nam
chứng minh trong buổi lễ
 
 
Đại diện Huynh Trưởng thọ cấp đọc lời phát nguyện
 
 
 
 
Huynh trưởng cấp Tấn Phạm Tấn Xu – Trưởng Phân Ban phát biểu huấn thị
 
 
Chư tôn đức chứng minh gắn cấp cho Huynh trưởng
 
 
 
 
 
 
 
Huynh trưởng Nguyễn Thị Thu Thủy đại diện Huynh trưởng thọ cấp phát biểu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.