PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2012-2017

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012 – 2017

1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy sau khi được  Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phê chuẩn.
2. Từng bước triển khai thực hiện chương trình và nghị quyết Hội nghị Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 11.
3. Ấn hành tập kỷ yếu 60 năm GĐPT
4. Phát hành tài liệu tu học huấn luyện đã được tu chỉnh năm 2006
5. Tiếp tục việc đào tạo và huấn luyện Huynh trưởng  
6. Tổ chức thăm viếng các Phân ban tỉnh thành
7. Xin Trung ương tổ chức xét xếp cấp Dũng và cấp Tấn
8. Tiếp tục việc cấp thẻ Huynh trưởng (cấp Tín và cấp Tập)
9. Phát huy hơn nữa chủ trương Phật hóa Gia đình theo chương trình tu học GĐPT
10. Tổ chức Trại Hội thảo Huynh trưởng GĐPT
11. Tổ chức các trại họp bạn Đoàn sinh (Ngành Thanh, ngành Thiếu, ngành Đồng
12. Tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự cuối năm


 
Trong 12 đề mục dự kiến hoạt động trong nhiệm kỳ, có những đề mục đã thực hiện xong như Ấn hành tập kỷ yếu Lễ Kỷ niệm 60 năm GĐPT và những hoạt động dự kiến hoàn tất trong năm 2013 như Trại hội thảo Huynh trưởng, Phát hành tài liệu tu học và huấn luyện,  thăm viếng một số Phân Ban các tỉnh thành còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.