Những nội dung chính trong chương trình hoạt động năm 2012 của Phân Ban GĐPT Trung ương

1.     In ấn và phát hành tài liệu tu học 4 bậc của đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu kể cả 1 sổ tay hướng dẫn cho huynh trưởng ngành Đồng và 2 sổ tay hướng dẫn cho huynh trưởng ngành Thiếu: Phát hành lần lượt từng bậc học từ tháng 1 âm lịch đến tháng 4 nhuận.

2.     Phát hành kỷ yếu 60 năm GĐPT Việt Nam vào đầu tháng 2 âm lịch.

3.     Tổng kết Phật sự năm 2011: dự kiến tháng 1 âm lịch.

4.     Thăm viếng các GĐPT tỉnh thành: Thường trực Ban Hướng dẫn GĐPT đi thăm 31 đơn vị Phân Ban GĐPT vào tháng 2 âm lịch.

5.     Tổ chức thi kết thúc năm 1 bậc Lực khóa 4

6.     Tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng A Dục, Huyền Trang cho các đơn vị GĐPT mới thành lập tại các tỉnh thành.

7.     Tổ chức xét xếp cấp Dũng: dự kiến trước Phật đản.

8.     Tổ chức xét xếp cấp Tập và Tín tại các  tỉnh thành đã thành lập Phân Ban GĐPT nhưng chưa đủ điều kiện thành lập Hội đồng xét xếp cấp

9.     Tổ chức Trại họp bạn huynh trưởng toàn quốc (huynh trưởng cấp Tập trở lên) vào tháng 7 năm 2012. Dự kiến địa điểm tại Bà Rịa Vũng Tàu.

10.   Phát triển và đổi mới trang tin điện tử: (website http://giadinhphattu. vn): thành lập Ban Biên tập website trong đó mỗi Phân Ban tỉnh thành cử một ủy viên phụ trách.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.