Kiên Giang: Phân Ban GĐPT tỉnh họp phiên đầu năm 2010.

          Chứng minh buổi họp có Ni sư Thích Nữ Như Hải – Trưởng Ban HDPT tỉnh Kiên Giang, cùng sự có mặt của các anh chị trong phân ban GĐPT và đại diện 07 đơn vị GĐPT trong tỉnh về dự.

          Năm qua, Phân ban GĐPT đã đạt được những kết quả khả quan như: hoàn tất việc biên soạn tài liệu tu học gồm 08 bậc (ngành Oanh và ngành Thiếu); tổ chức thành công Trại họp bạn ngành thiếu GĐPT tỉnh; mở liên trại huấn luyện Huyền Trang II – A Dục VIII; tổ chức Hội thi Ngành Oanh GĐPT chăm ngoan và sáng tạo; hoàn tất hồ sơ công nhận 02 đơn vị GĐPT; thi kết khóa Bậc Kiên;… gần đây nhất là việc phát động quyên góp trong toàn tỉnh theo lời kêu gọi của PB GĐPT/TW “Hướng về GĐPT miền Trung và Tây Nguyên bị thiên tai bão lụt”,… Đồng thời, nhiều sáng kiến và cách làm hay từ các đơn vị cũng được nêu lên để cùng nhau trao đổi và vận dụng vào điều kiện thực tế của từng đơn vị.

          Từ những kết quả đó, Phân ban GĐPT tỉnh Kiên Giang đã họp bàn bạc và vạch định chương trình, kế hoạch cho năm 2010 với những hoạt động ý nghĩa và sâu sát thực tế nhằm đưa màu áo Lam đến gần hơn nữa quý phật tử.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.