GĐPT tỉnh Bình Phước tổ chức Liên trại huấn luyện

Trại huấn luyện A Nô Ma – Ni Liên và trại họp bạn được tổ chức trong 3 ngày, từ 28/7 đến 30/7/2013. Trại huấn luyện Lộc Uyển được tổ chức trong 5 ngày, từ 28/7 đến ngày 01/8/2013.

 

9g30, toàn thể trại sinh tập trung chuẩn bị lễ khai mạc
 


 

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Nhuận Thanh – Thành viên HĐCM, UVHĐTS TW GHPG VN, Trưởng BTS GHPG VN Tỉnh Bình Phước, cố vấn giáo hạnh GĐPT cùng chư Tôn Đức giáo phẩm thường trực BTS và đại biểu đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp Tỉnh Bình Phước.
 


 

 Anh Trưởng PB GĐPT Tỉnh phát biểu và nhận lẳng hoa chúc mừng của Đoàn cựu HT Thị xã Bình Long
 

Các đơn vị GĐPT cung đón chư Tôn Đức  thăm đất trại
 

Kiểm tra nhập khóa huấn luyện Lộc Uyển
 

Giờ học đầu tiên trại A Nô Ma – Ni Liên
 

Trò chơi lớn
 


 
Qua 05 ngày huấn luyện trại Lộc uyển kết thúc vào ngày 01 tháng  8 năm 2013.
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.