GĐPT Đà Nẵng tổ chức Hiến máu Tình nguyện

Có 184 đơn vị máu đã được Khoa huyết học BV Đà Nẵng tiếp nhận trong tổng số hơn 250 HT và ĐS GĐPT Đà Nẵng đăng ký. Được biết đây là năm thứ 3 Phân ban GĐPT Đà Nẵng tổ chức hoạt động này và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm đến.
Dưới đây là một số hình ảnh  trong ngày Hiến máu TÌnh nguyện


 

Làm thủ tục


 

Khám sức khỏe

Xét nghiệm máu

Hiến máu

Chư Ni cũng tích cực tham gia hiến máu

Nhận giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Nhận sữa bồi dưỡng sau khi hiến máu

Khối truyền thông Phân ban GĐPT Đà Nẵng

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.