GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011

Vừa qua trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2011 (nhằm ngày 14 và 15/3/Tân Mão), tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Quảng, GĐPT Thành phố tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới mở rộng – Khóa thứ I/2011, với sự tham dự của 5 đơn vị GĐPT trong Thành phố, Thành viên BHD phân ban GĐPT Quảng Ngãi, Đoàn nữ Phật tử Ni Liên, Đoàn Từ Bi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quảng và giới tử thuộc các đạo tràng trong Thành phố tham dự.
 
Đúng 18 giờ 00 ngày 14/3/Tân Mão, với gần 130 giới tử vân tập về đạo tràng làm thủ tục, nhận thẻ giới tử và một số tư liệu tham khảo của khóa tu, 18 giờ 30 ổn định đạo tràng và thỉnh Giới sư Ni trưởng Thích Nữ Phát Liên – trụ trì Tịnh Xá truyền giới, Tịnh độ và Ngồi thiền, 22 giờ Chỉ tịnh. Ngày 15/3/Tân Mão, 03 giờ 30 Báo chúng, 04 giờ Hô canh, Niệm Phật công phu sáng, Ngồi thiền, 05 giờ 30 Chấp tác, 06 giờ 00 Điểm tâm, 07 giờ 00 bài giảng của HTr Tâm Giới Phan Ngọc Thảo – Phó BHD GĐPT trung ương, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi về GĐPT trong tình hình hiện nay, 08 giờ 00 Pháp thoại, trong phần này Giới sư đã mời Sư Cô Thích Nữ Trí Liên, giảng sư tại Tổ Đình Tịnh Xá Ngọc Phương TP.HCM thuyết giảng, sau phần thuyết giảng, Sư cô đã dành 30 phút để pháp thoại cùng các giới tử. Sau phần giải lao để ổn định đạo tràng, các giới tử theo sự hướng dẫn của Giới sư đi vào phần Quá đường, chụp hình lưu niệm và xả giới. HTr Diệu Lộc Nguyễn Thọ – Ủy viên BHD tại Thành phố đọc lời cảm tạ Giới sư Ni trưởng Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quảng kết thúc Khóa tu lúc 12 giờ 30 ngày 15/3/Tân Mão.
 
Khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ II/2011 của Ban đại diện GĐPT thành phố dự kiến sẽ tổ chức tại chùa Hoa Nghiêm vào trung tuần tháng 6 âm lịch.
 
 
Cung thỉnh Giới sư
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Truyền giới
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Ngồi thiền
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Niệm Phật công phu sáng
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
HTr Tâm Giới với bài giảng GĐPT trong tình hình hiện nay
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Thuyết giảng và pháp thoại
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Giới tử cảm tạ
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Quá đường
 
GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Khóa I/2011
 
Ban tổ chức cảm tạ
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.