GĐPT QUẢNG NGÃI: TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG LIÊN CẤP A DỤC 6 – LỘC UYỂN 8. Rộn ràng không khí giờ đầu nhập trại.

Hiện rõ trên từng khuôn mặt thân thương là nét rạng rỡ vui mừng phấn chấn của các anh chị trại sinh Lộc Uyển, A Dục, nhất là dối với các anh chị trại sinh Lộc Uyển, vì đây là lần đầu tiên các anh chị được tham dự một kỳ trại học nghề làm Trưởng GĐPT, một cái nghề không lương bổng, vừa khá cao quý nhưng cũng không ít gian nan vất vả.

Đến 10 giờ, mọi công tác về thủ tục nhập trại, chia Đội, Chúng, Đoàn, phân chia đất trại và dựng lều đã hoàn chỉnh. Theo thông tin của khối Hành chính và Khối sinh hoạt cho biết thì đã có gần 215 Huynh trưởng trại sinh tham dự, trong đó Lộc Uyển có 165 anh chị; A Dục có 50  anh chị.

Chương trình huấn luyện được khởi động vào lúc 13h30 với 2 bài Trại ca: “Kết đoàn” cho trại A Dục và bài “Vườn xanh” cho trại Lộc Uyển.

Được biết trại sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/7/2016.

Tin bài: Tâm Thường Trần Khanh.
Hình ảnh: Đồng Thảo Phạm Hoàng Trung Hiếu, Đồng Dân Nguyễn Quốc Dũng

Sau đây là một số hỉnh ảnh được ghi nhận được tại đất trại vào ngày 23/7/2016
.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.