GĐPT Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự đầu năm 2010

 
 
 
          Tham dự hội nghị có hơn 100 anh chị Huynh trưởng là ủy viên Ban hướng dẫn, uỷ viên phụ trách chuyên môn, uỷ viên phụ trách ngành, ủy viên đại diện Ban hướng dẫn tại các Huyện, Thành phố và các anh chị Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, Thư ký của 42 đơn vị GĐPT trong toàn Tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của các anh chị Huynh trưởng bậc Lực và trại sinh Trại Vạn Hạnh III. Huynh trưởng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo – Phó Ban hướng dẫn GĐPT trung ương, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.
 
          Sau phần thủ tục do Huynh trưởng Giác Chính Nguyễn Thành Liên điều khiển, cuộc họp đã nghe phát biểu của Huynh trưởng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo – Trưởng BHD phân ban GĐPT Quảng Ngãi về mục đích hội nghị nhằm đánh giá những mặt hoạt động Phật sự trong thời gian qua và những phương hướng đóng góp của các đơn vị GĐPT cơ sở trong thời gian đến cũng như hoạt động Phật sự trong năm 2011. Cuộc họp đã nghe lần luợt các ủy viên phụ trách chuyên môn báo cáo.
 
          Buổi chiều cuộc họp đã nghe các báo cáo của uỷ viên đại diện BHD tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi và Đoàn nữ Phật tử Ni Liên, sau cùng là phần đóng góp ý kiến của các đơn vị GĐPT cơ sở và những vướng mắc tại cơ sở.
 
          Kết luận hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự đầu năm 2010 của GĐPT Quảng Ngãi, anh Trưởng Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT Quảng Ngãi ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đơn vị và cá nhân cho những hoạt động Phật sự của các GĐPT thời gian qua và sẽ cùng các đơn vị cơ sở tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian tới.
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.