Đồng Nai: Tổ chức khảo sát kết khóa bậc Kiên năm 2009

Trước giờ thi

Mỗi học viên phải trải qua 2 bài thi trắc nghiệm và một bài thi tự luận thuộc chương trình tu học bậc Kiên của ngành học Huynh trưởng GĐPT VN

Sau khi làm bài thi, tất cả học viên thực hành phóng sanh tại bờ sông Đồng Nai

Toàn thể học viên, Ban tổ chức, Ban coi thi đã chụp hình, kết giây thân ái và hẹn gặp nhau tại Trại huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển vào cuối năm nay

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.